Creativiteit maakt gezond

Onze unieke Lekker In Mijn Vel methode werkt met een trainingsplan waar 5 uitgangspunten centraal staan;

1. Creativiteit maakt gezond
2. Emotionele intelligentie is waardevol
3. Intrinsieke motivatie is de beste motivatie
4. Acceptatie zorgt voor betere omgang met tegenslag
5. Positieve interactie ondersteunt groei en ontwikkeling

Ons verhaal bij het eerste uitgangspunt; Creativiteit maakt gezond.
Creativiteit in welke vorm dan ook (muziek, dans, spel, knutselen) maakt gezond en speelt een ontzettend belangrijke rol in de persoonsontwikkeling van elk kind. Naast dat creativiteit invloed heeft op ontzettend veel ontwikkelingsgebieden, zoals de motorische, de sociale. de intellectuele en de emotionele ontwikkeling, zorgt creativiteit voor positieve energie, plezier en heeft het een verbindende factor. Juist de verbindende factor zorgt voor positieve interacties binnen de klas. Samen met de MiniMuzikantjes (voor de groepen 1 t/m 3) en de StarKidZ (voor de groepen 4 t/m 8) ervaren kinderen de kracht van muziek, dans en spel.

We zijn dan ook blij met de visies van neuropsycholoog Erik Scherder, zoals ‘Muziek geeft een beter leven’. Naar zijn mening is muziek luisteren en muziek maken op alle denkbare fronten levensbevorderend. Neuroloog Gottfried Schlaug heeft onderzoek gedaan naar het effect van muziek op de ontwikkeling van de hersenen. Zijn onderzoek laat zien dat muziek beluisteren, en vooral zelf muziek maken, enorm bijdraagt aan de ontwikkeling van het empathische vermogen.

Lees hier meer informatie over onze Lekker In Mijn Vel methode!