– Kunst maakt gezond – De Dag van het Sprookje –

– Kunst maakt gezond – De Dag van het Sprookje –

 

Waarom ‘de MiniMuzikantjes?” wordt mij vaak gevraagd.
Om deze vraag te beantwoorden op de ‘Dag van het Sprookje’ vind ik passend, want de MiniMuzikantjes wonen in een sprookje!

 

Door het starten met de MiniMuzikantjes, ben ik gestart met een missie: “Kunst maakt gezond.”
Met deze missie wil ik zoveel mogelijk kinderen met muziek, dans, theater en voorlezen in aanmerking laten komen.

Kunst is het vermogen om dat wat in geest of gemoed leeft of gewekt is, op zodanige wijze tot uiting te brengen, dat het kan ontroeren door schoonheid. Kunst is een ambacht dat bedoeld is om de zintuigen te prikkelen – www.enzie.nl

Doordat ik persoonlijk geloof in de kracht van positiviteit, kwetsbaarheid, innerlijke kracht en het uiten van emoties, wil ik door de toegankelijkheid van de MiniMuzikantjes, dit onder de aandacht brengen en een boodschap meegeven.

Als volwassene is het fijn om creatief te kunnen denken, te creëren, te experimenteren en het ontwikkelen van nieuwe ideeën. Hoe gaaf is het wanneer je hier als kind al mee begint!
Wanneer je als ouder, grootouder, docent, leerkracht, tante of oom op jonge leeftijd – Muziek, Dans, Theater en Voorlezen – stimuleert, kunnen kinderen later in hun eigen leven deze 4 belangrijke elementen beter een plek geven. Ze willen dan zelf naar muziek luisteren, dansen, lezen of een muziekinstrument bespelen en kunnen fantaseren.

De 4 elementen zijn belangrijk voor de stimulatie van fantasie en creativiteit en is een investering in de sociaal – emotionele ontwikkeling.
Kunst verruimt ook je wereldbeeld; meningen, overtuigingen, normen en waarden en hoe om te gaan met problemen. Kinderen zijn van nature erg nieuwsgierig, ze willen graag alles weten.
Kunst biedt ook ontspanning. Je kan alles van je af zetten, je wordt vrolijk en je kan lachen. Het doet de echte wereld even vergeten. Je kan wegdromen en avonturen beleven. Zowel lichamelijk als emotioneel, je kan je even terugtrekken. In de maakbare wereld en de prestatiemaatschappij waarin we leven is ontspanning erg belangrijk!

De MiniMuzikantjes zijn een mooie inspiratiebron voor ouders en kleintjes. Een kind wat elke dag muziek luistert, dans, zingt en wordt voorgelezen, ontdekt, ervaart, voelt, leert, ziet en ontvangt.
De MiniMuzikantjes zijn er voor peuters: om op speelse en creatieve manier al dingen te leren die ze al wel voelen, maar nog niet kunnen vertellen;
De MiniMuzikantjes zijn er voor kleuters: om ze op een speelse, creatieve en verbindende manier in aanraking te laten komen met emoties en het uiten ervan;
De MiniMuzikantjes zijn er voor het schoolgaand kind: om ze te laten groeien & bloeien in zelfvertrouwen, zelfverzekerdheid, zelfwaardering, zelfbewustzijn en zelfregulatie. Om te investeren in verbinding, samenwerking, het uiten van emoties en positief denken.

Volg de weg van je hart. Echter kan je alleen bij je hart komen als die weg je is geleerd.
Een ontwikkeling die ik middels KUNST wil stimuleren met De MiniMuzikantjes. Leef vanuit je hart!
– Dag van het Sprookje –
Welk boek ga jij vandaag voorlezen?

 

Mensen die mij op deze weg hierin geïnspireerd hebben:
Marshall B. Rozenberg & zijn boek ‘geweldloze communicatie’ wil graag geven vanuit het hart, in plaats vanuit schaamte, winstbejag of angst. Het gaat hem om de bedachtzaamheid in woorden: eerlijk en helder zijn, met meer respect en empathie voor de ander. Geweldloze communicatie gaat namelijk over meer dan alléén communiceren. Het gaat over relaties aangaan en op te bouwen die gebaseerd zijn op gelijkwaardigheid, eerlijkheid en empathie.
Rozenberg geeft aan dat geweldloze communicatie het positieve in ons naar boven brengt, ter vervanging van de negatieve instelling die ons beheerst. Hij geeft aan dat de eerlijkheid, respect, oplettendheid en empathie vanuit de positieve instelling, gebaseerd op gelijkwaardigheid, een wederzijds verlangen aanwakkert om te geven vanuit het hart. Dit geven komt ten goede voor de gever en de ontvanger.
Degene die ontvangt hoeft zich geen zorgen te maken of iets gezegd wordt vanuit schaamte, winstbejag of angst. En de gever krijgt meer zelfrespect omdat hij bijdraagt aan iemands welzijn.
Rozenberg omschrijft ook dat de ander deze vorm van communicatie niet hoeft te kennen. Hij omschrijft dat de ander wordt beïnvloed door deze “compassievolle communicatie”.

Louise L. Hay en haar visie op het leven en de overtuigingen in ons die maken hoe we denken over ons zelf. Haar geloof in positieve affirmaties en werken aan je eigen persoonlijke taal blijft elke dag inspirerend voor mij. “Heb jezelf lief en de ander.” Een liefhebbend mens communiceert effectiever, luistert aandachtig, toont meer respect en geduld en ontvangt meer warmte van de ander.

 

Op de prachtige tekening is Belle Piano te zien.

Creatieve en lieve groet, Jennie