Wat je kan leren van Bembem?

Leer van de kwaliteiten kennen van Bembem

Bembem Trommel heeft wel 1000 ideeën per dag. Het liefst voert hij deze 1000 ideeën allemaal tegelijk uit en dat zorgt ervoor dat hij als chaotisch wordt ervaren (en vaak ook is). Bembem is daarnaast altijd erg enthousiast en positief. Door zijn enthousiasme en op-poppende ideeën vindt hij het onder andere lastig om zijn aandacht erbij te houden en de focus vast te houden.

Ondanks dat Bembem vaak onhandig is, kunnen we ook ontzettend veel van Bembem leren. Bembem denkt in oplossingen, durft altijd een vraag te stellen, mag onbeperkt oefenen van zichzelf en is flexibel.
We leren dus om hulp te vragen als we iets niet begrijpen, we leren te oefenen zonder boos te worden op ons zelf als het even niet lukt. We leren in oplossingen te denken, flexibeler te zijn en fouten te maken.
We ontwikkelen door Bembem een positieve mindset. Een mindset waarin je wil blijven werken aan jezelf, fouten mag maken, hulp kan vragen en oplossingen kan bedenken.

Hierbij geven we graag uitleg over het verschil in een groei-mindset en een vaste-mindset.

Een vaste-mindset gaat ervan uit dat een kwaliteit een gegeven is en niet meer te ontwikkelen is, zoals bijvoorbeeld een IQ. Een kind kan denken: je bent slim of je bent niet slim. Deze mindset kan een enorme faalangst creëren.
Een groei-mindset houdt in dat je er vanuit gaat dat je kwaliteiten kunt ontwikkelen door er moeite voor te doen. Een kind met een groei-mindset, kan beter hulp vragen, mag fouten maken, wil graag leren en gelooft in het oefenen. Een kind met een groei-mindset geeft niet op, zet zich in en leert van fouten of feedback.

Wij gunnen het kinderen om anders te leren denken over zichzelf en hun vaardigheden.
Het is belangrijk om ook thuis een groei-mindset te trainen, want alles wat je als ouder tegen een kind zegt heeft een grote invloed op de vaste-mindset of groei-mindset.
Het zeggen tegen je kind: ‘jij bent slim’, zal voor een aantal kinderen fijn zijn om te horen, maar voor kinderen met een vaste-mindset is dit juist niet handig om te zeggen. Ze hebben immers al een vaste-mindset en denken dus letterlijk dat hun IQ een gegeven is. Als ze dus een keer een fout maken, zullen ze denken dat ze niet slim zijn ze hebben ten slotte een fout gemaakt.
Juist complimenten geven op het proces, zal ‘kinderen helpen te groeien. Bijvoorbeeld: ‘wat heb je hard gewerkt’, ‘wat ben je aan het doorzetten’.
Bij het behalen van een goed cijfer juist zeggen: ‘wat heb je hier hard voor geleerd’, in plaats van: ‘wat heb je een goed cijfer gehaald’ (iets wat doelgericht is).

Door thuis en op school zoveel mogelijk complimenten te richten op het proces en de weg ergens naar toe, stimuleer je de groei-mindset.

Hieronder bieden we 2 documenten die gebruikt kunnen worden om een positieve-mindset te trainen en te ontwikkelen.

De eerste is de Denk Je Zonnestralen poster; laat je kind een complimentje opschrijven waar hij / zij trots op is.

De tweede is de Groei-Mindset poster; om je als opvoeder eraan te herinneren welke uitspraken goed zijn voor de groei-mindset.

Ben je geïnteresseerd in wat jouw kind nog meer kan leren van Bembem en welke oefeningen wij hiervoor gebruiken tijdens onze trainingen? Geef je kind dan nu op voor een Lekker In Mijn Vel training en kom kennismaken!

Print de Denk je Zonnestralen poster uit!

Print de Groei-Mindset poster uit!