Wat je kan leren van Fien

Fien wil het zo graag voor iedereen goed doen en alles in 1 keer perfect doen. Ze vindt het moeilijk om hulp te vragen en mag geen fouten maken van haar zelf. Ze kan enorm teleurgesteld zijn in haar zelf. Dit is onhandig van Fien, want ze wil zo graag aan haar doelen werken, maar ze zit zich soms zo in de weg.

Ondanks dat Fien onhandig is, heeft ze ook veel kwaliteiten en kunnen we veel van Fien leren. Fien is goed in dansen en muziek schrijven. Ze maakt graag plannetjes en kan goed ordenen. Door Fien leren we plannetjes te maken, doelen te stellen, informatie te ordenen en geconcentreerd te werken.

We werken aan onze executieve functies door Fien. Executieve functies zijn vaardigheden in ons denken en doen die vanaf de geboorte tot en met het 25e levensjaar in ontwikkeling zijn in ons brein. Ze helpen ons onszelf te sturen in het denken en doen. Denk aan de vaardigheden als organiseren, plannen, werkgeheugen, emotieregulatie, flexibiliteit en aandacht. 

Hierbij geven we graag uitleg over hoe je thuis kan werken aan de verschillende executieve functies:

FOCUS
Vindt jouw kind het moeilijk om aan een taak te blijven werken? Probeer te investeren in de ‘focus’ van het kind. Gebruik het woord focus vaker in de thuissituatie. Ook op momenten dat kinderen bijvoorbeeld de trap aflopen en tegelijkertijd omkijken en iets willen vertellen: “ho focus je even op de trap, straks val je”. Hierdoor krijgt het woord ‘focus’ de juiste lading en kan je het bij gerichte taken ook gebruiken en je kind het beter volhouden. Maak daarnaast de eerste taken interessant en gebruik een beloningssysteem.

Het stellen van PRIORITEITEN
Heeft jouw kind moeite met het stellen van prioriteiten en te bepalen wat belangrijk is en wat niet?
Betrek je kind dan zoveel mogelijk bij het plannen van dingen bij jullie thuis (het liefste iets waar ze geïnteresseerd in zijn) en beschrijf zoveel mogelijk alle stappen. Voor veel kinderen zal het uittekenen van deze plannen zeer helpend zijn, zodat ze ook beeldend overzicht hebben. Laat je kind meedenken in wat het eerst moet gebeuren en wat daarna en daarna.

ORAGNISEREN
Heeft jouw kind moeite met het organiseren van dingen en zijn of haar leven? Probeer dan in makkelijke situaties een systeem te bedenken. Zoals het opruimen van de tafel of opruimen van de kamer. En stuur zo nodig bij wanneer het dit gaat organiseren.

TIMEMANAGEMENT
Heeft jouw kind moeite met timemanagement (de tijd die ze nodig hebben voor een bepaalde opdracht)?
Investeer dan in de innerlijke tijdsklok van je kind. Zorg dat er thuis een overzicht komt met alle dagen van de week en de routine op elke dag. Bijvoorbeeld een kalender of rooster is makkelijk zelf te maken. Een overzicht zorgt ervoor dat er meer bewustwording en besef komt bij je kind. Probeer ook ‘tijd-boodschappen’ daadwerkelijk de hoeveelheid te geven zoals je zegt. Als je zegt: we gaan over 10 minuten vertrekken, zorg dan niet dat dit een half uur wordt, dat is niet helpend voor de innerlijke tijdsklok. Mocht de 10 minuten inderdaad uitlopen naar een half uur, deel dit dan mee, zodat je kind gaat leren wat tijd is.

WERKEN AAN DOELEN
Vindt jouw kind het lastig om aan doelen te werken? Doelgericht werken is erg belangrijk. Begin op jonge leeftijd bij je kind met korte doelen en gebruik het woord ‘doel’ ook thuis. Bijvoorbeeld met welke kleuren ga je allemaal je tekening maken? Wat is je doel van de tekening? Aan iemand geven, aan jezelf geven, ophangen? En probeer steeds meer doelen te stellen en te behalen op langer termijn.
Vindt jouw kind het moeilijk om te beginnen aan een taak? Laat het kind meedenken in hoe en wanneer hij de taak doet. Moedig het dan aan om direct te beginnen en deel eventueel van te voren de taak in kleine stukken.

Leer plannen met Fien en organiseer een playbackshow thuis of bij vrienden / familie!