Ik ben een ster! Focus op kwaliteiten

Waarom wij het belangrijk vinden om de focus te leggen op de kwaliteiten van elk kind.

Het inzoomen op kwaliteiten sluit goed aan bij onze oplossingsgerichte benadering. In plaats van te focussen op problemen, richten wij ons op de sterke punten van het kind om samen oplossingen te vinden.

Positieve benadering:

Door te focussen op kwaliteiten leggen wij de nadruk op wat een kind goed kan en waar het in uitblinkt. Dit zorgt voor een positieve benadering, waardoor het kind zich gewaardeerd en competent voelt.

Zelfvertrouwen opbouwen:

Het benoemen en erkennen van de sterke punten van een kind draagt bij aan het opbouwen van zelfvertrouwen. Het kind leert dat het bepaalde vaardigheden en eigenschappen bezit die waardevol zijn.

Motivatie versterken:

Door de focus te leggen op kwaliteiten wordt de intrinsieke motivatie van een kind versterkt. Het kind ontdekt waar het plezier in heeft en wat het graag doet, wat de betrokkenheid bij activiteiten vergroot.

Zelfinzicht vergroten:

Het benoemen van kwaliteiten kan het zelfinzicht van een kind vergroten. Het kind leert meer over zijn of haar sterke punten en kan deze bewust inzetten in verschillende situaties.

Doelgericht werken:

Door te weten wat de kwaliteiten van een kind zijn, kunnen wij als trainers samen met het kind doelen stellen die aansluiten bij deze kwaliteiten. Dit maakt het proces van verandering of ontwikkeling effectiever.

Omgaan met uitdagingen:

Het benadrukken van kwaliteiten helpt een kind om positief te blijven en veerkracht te tonen bij het omgaan met uitdagingen. Het kind kan putten uit zijn of haar sterke punten om obstakels te overwinnen.


In onze MiniMuzikantjes Post voor thuis (wat je kan vergelijken met psycho educatie) richten wij ons ook op kwaliteiten:

Om de focus te leggen op kwaliteiten thuis door ouders is net zo belangrijk als in een trainingscontext; het heeft een grote invloed op de ontwikkeling van kinderen; het versterkt niet alleen hun zelfbeeld, maar moedigt ook een positieve benadering aan bij het omgaan met uitdagingen en het ontdekken van hun eigen identiteit. Ook draagt het bij aan een positieve en ondersteunende omgeving, wat ook essentieel is voor de algehele groei en ontwikkeling van kinderen.

Zelfbeeld en zelfvertrouwen:

Door de focus te leggen op de kwaliteiten van een kind, helpen ouders bij het opbouwen van een positief zelfbeeld en zelfvertrouwen. Dit draagt bij aan een gezonde emotionele ontwikkeling.

Ondersteuning bij uitdagingen:

Kinderen worden geconfronteerd met verschillende uitdagingen en moeilijkheden. Ouders die de sterke punten van hun kinderen benadrukken, bieden emotionele steun en laten zien dat ze geloven in de capaciteiten van hun kinderen om met problemen om te gaan.

Motivatie en enthousiasme:

Het benoemen van kwaliteiten moedigt kinderen aan om dingen te blijven proberen en te leren. Dit stimuleert motivatie en enthousiasme voor nieuwe activiteiten en uitdagingen.

Familiebanden versterken:

Het bespreken en waarderen van elkaars kwaliteiten kan de banden binnen het gezin versterken. Het creëert een positieve en ondersteunende sfeer waarin gezinsleden elkaar aanmoedigen.

Ontwikkeling van specifieke vaardigheden:

Door aandacht te schenken aan de specifieke kwaliteiten van een kind, kunnen ouders deze kwaliteiten verder ontwikkelen en aanmoedigen. Dit kan het kind helpen om bepaalde vaardigheden te verfijnen en te verbeteren.

Zelfreflectie aanmoedigen:

Het bespreken van kwaliteiten kan kinderen helpen bij zelfreflectie. Ze leren nadenken over wie ze zijn, wat ze goed kunnen en wat hen uniek maakt.

Een positieve opvoedingsstijl bevorderen:

Een opvoedingsstijl die gericht is op het benoemen van kwaliteiten en het positief bekrachtigen van kinderen, bevordert een positieve sfeer in huis. Dit kan leiden tot een gezonde ouder-kindrelatie en een veilige omgeving voor de ontwikkeling van het kind.

Wil jij ook meer vanuit positiviteit opvoeden?

Neem dan contact met ons op, want het kan!