Lekker In Mijn Vel Methode

 • Wij werken vanuit de Lekker In Mijn Vel methode, maar wat is dit nou precies?


  Binnen de ‘Lekker In Mijn Vel’ methode wordt op creatieve wijze geïnvesteerd in het zelfbeeld
  van kinderen van groep 1 t/m groep 8.

  Met onze Lekker In Mijn Vel methode leggen wij een basis in een veilige, gezonde en kansrijke start en kansrijke omgeving voor kinderen.

  Uit verschillende onderzoeken komt naar voren dat kinderen die gebrekkige sociale vaardigheden opdoen, die helpen om tot positieve interacties te komen, het risico lopen om afgewezen te worden door anderen en zelfs geïsoleerd te raken. Preventieve methodes voor jonge kinderen kunnen bijdragen aan het verhogen van het psychosociaal functioneren van kinderen en kunnen zelfs bijdragen aan het versterken van hun veerkracht in de toekomst.

  Hoe mooi is het dat de Lekker in mijn Vel methode hierin investeert door samen met de kinderen te kijken naar hoe zij, met hun eigen talenten en onhandigheden, kunnen aansluiten bij anderen waardoor er positieve interacties kunnen ontstaan die op hun beurt weer kunnen bijdragen aan verdere persoonlijke groei en ontwikkeling?!

 • Onze ‘Lekker In Mijn Vel’ (LIMV) methode richt zich op het mentale welbevinden van kinderen, thuis en op school. Door middel van spel, creativiteit en beweging leggen wij een basis in een veilige, gezonde en kansrijke omgeving voor kinderen.

  Wat onze LIMV methode uniek maakt is dat het gebruikt maakt van fictieve en symbolische figuren die allemaal hun eigen karakter, verhalen en liedjes hebben: de MiniMuzikantjes voor de kinderen van groep 1 t/m 3 en de StarKidz voor de kinderen van groep 4 t/m 6.
  De kunstzinnige vorming hierbij is geen doel op zich, maar voor ons zijn muziek, dans, spel en andere creatieve werkvormen middelen waarmee we spelenderwijs aansluit bij de belevingswereld van kinderen. Spelenderwijs wordt het kind de mogelijkheid gegeven te laten zien wat er in hem/haar omgaat en kan gewerkt worden aan gedragsalternatieven. 
  Tijdens de trainingen maken we een creatieve reis door Muziekland (het land waar de fictieve figuren wonen) en staan we stil bij alle kwaliteiten, onhandigheden en emoties van de MiniMuzikantjes en/of de StarKidz. Door de ondersteuning van de fictieve figuren leren kinderen om zich in elkaar te verplaatsen en op een sociaal adequate manier te reageren op de ander.

  De LIMV-methode leert kinderen om tegenslagen beter te kunnen accepteren door de bijkomende negatieve emoties niet te vermijden maar het centraal te zetten en er lering uit te trekken. Zo delen de MiniMuzikantjes en StarKidz hun tegenslagen met de kinderen en wordt er ingezoomd op wat zo’n tegenslag met het MiniMuzikantje of StarKid zelf doet en wat zijn of haar reactie hierop met de omgeving doet. Zo ervaren kinderen dat zij de tegenslagen in hun leven beter kunnen accepteren dan er voor weg te lopen, zodat zij actief kunnen zoeken naar een oplossing.

  De ‘Lekker In Mijn Vel’ methode is een methode waarin geïnvesteerd wordt in zelfbesef, zelfwaardering, zelfvertrouwen, zelfbewustzijn, zelfkennis, zelfverzekerdheid en zelfregulatie van kinderen. De methode is geschreven vanuit de theorie dat deze 7 persoonlijkheidskenmerken onmisbare bouwstenen zijn in het ontwikkelen van een positief zelfbeeld.

  Uit verschillende onderzoeken is naar voren gekomen dat preventieve interventies voor kinderen van de voorschool en uit de kleuterklassen het potentieel hebben om bij te dragen aan het vergroten van het psychosociale functioneren van deze kinderen en zelfs kunnen bijdragen aan het versterken van hun veerkracht in hun latere leven (Domitrovich, Cortes, & Greenberg, 2007; Niles, Reynolds, & Roe-Sepowitz, 2008). Om deze reden investeert de LIMV-methode dan ook in het verwerven van inzichten bij kinderen over hoe zij, met hun eigen kenmerkende talenten en onhandigheden, kunnen aansluiten bij anderen waardoor er positieve interacties kunnen ontstaan die op hun beurt weer kunnen bijdragen aan hun eigen verdere persoonlijke groei en ontwikkeling.

  Graag bekijken we samen met u naar mogelijkheden voor een kindertraining, oudertraining, schooltraining en of deskundigheidsbevordering.

  Ik Zit Lekker In Mijn Vel – Creatieve groet, Jennie & Larissa

   

  Met onze Lekker In Mijn Vel trainingen investeren we in een positief zelfbeeld. Maar wat is nou precies een positief zelfbeeld en een laag zelfbeeld?

  Kinderen met een positief zelfbeeld zitten over het algemeen lekker in hun vel, ze voelen zich vrolijk, denken positief, ervaren minder stress en kunnen meestal makkelijk vrienden maken. Een laag zelfbeeld bij kinderen is soms moeilijk te herkennen, omdat bepaalde gedragingen bij kinderen niet direct hoeft te betekenen dat het kind inderdaad een laag zelfbeeld heeft. Gedrag zoals angstig, druk, somber of snel boos is gedrag wat voort kan komen uit een laag zelfbeeld. 

  Kenmerken van een laag zelfbeeld, over het algemeen:

  • Je kind praat negatief over zichzelf, bijvoorbeeld “ik ben dom” of “Ik kan ook niks goed doen”
  • Je kind denkt negatief over zichzelf, bijvoorbeeld over zijn/haar uiterlijk, vaardigheden, gedrag, het hebben van vriendjes
  • Je kind vraagt veel bevestiging of hij het wel goed doet en vindt het daarentegen ook lastig om een compliment te ontvangen
  • Je kind heeft moeite om voor zichzelf op te komen
  • Je kind vertoont gedrag zoals hierboven omschreven: teruggetrokken, snel verlegen, angstig, boos of prikkelbaar
  • Je kind vermijdt spannende situaties

  De aanwezigheid van deze kenmerken heeft hoeft niet meteen te zeggen je kind een laag zelfbeeld heeft. Wel kan het werken om te investeren in het zelfvertrouwen van je kind, thuis of middels een training voor je kind.

Winkelmand
Er zitten geen producten in je winkelmand!
0