‘Lekker In Mijn Vel’ wat is dat nou eigenlijk?

 

‘De essentie van Lekker In Mijn Vel

Geschreven door Jennie

Voor mij staat ‘Lekker In Mijn Vel’ niet voor altijd een glimlach op het gezicht en dat kinderen altijd vrolijk moeten zijn.
‘Lekker In Mijn Vel’ staat voor dat kinderen emotioneel lekker in hun vel zitten. Dat ze in staat zijn om emoties te herkennen, begrijpen en reguleren. En dat ze in staat zijn om zowel positieve als negatieve emoties te ervaren en hier op een gezonde manier mee om kunnen gaan. Dit omvat bijvoorbeeld het vermogen om zichzelf te troosten, stress te hanteren, positieve relaties op te bouwen en veerkrachtig te zijn in het omgaan met uitdagingen. Kortom, het gaat erom dat kinderen zich comfortabel en zelfverzekerd voelen in de sociaal emotionele (binnen) wereld.

Hoe vaak gebeurt het thuis dat een kind iets wil vertellen over hoe het zich voelt, maar niet de juiste woorden kan vinden? Het gevolg is vaak dat deze onuitgesproken gevoelens en behoeften zich uiten in gedrag. En achter dat gedrag schuilt meestal geen reden tot boosheid, maar eerder een verhaal dat ons hart breekt. Dit is de reden waarom ik als kindertherapeut de LIMV-methode heb ontwikkeld.

De LIMV-methode, is gebaseerd op het begrip: sociaal- emotionele intelligentie. Een essentieel onderdeel van onze aanpak is empathie en verbinding. Door kinderen aan te moedigen om zich bewust te worden van hun eigen emoties, stimuleren we ook het vermogen om zich in te leven in de gevoelens van anderen. Dit bevordert begrip, mededogen en respect binnen elke gemeenschap waar het kind zich in bevind.

Communicatie speelt een cruciale rol in ons programma. Door kinderen aan te moedigen om hun emoties onder woorden te brengen, helpen we hen om zichzelf beter te begrijpen en anderen inzicht te geven in hun innerlijke wereld. Dit versterkt relaties en bevordert een gevoel van verbondenheid en steun.

Daarnaast vieren we de individualiteit van elk kind. We erkennen en vieren hun unieke talenten en vaardigheden, en moedigen hen aan om trots te zijn op wie ze zijn. Dit versterkt hun zelfvertrouwen en moedigt hen aan om hun eigen pad te volgen met vastberadenheid.

Belangrijk is ook het creëren van een omgeving van respect en gelijkwaardigheid. Elk kind verdient het om gehoord, gezien en gerespecteerd te worden, ongeacht hun achtergrond of capaciteiten. Door respect en gelijkwaardigheid te bevorderen, creëren we een veilige omgeving waarin elk kind kan gedijen en zijn volledige potentieel kan bereiken.

In essentie draait ‘Lekker In Mijn Vel’ om het creëren van een omgeving waarin kinderen zichzelf kunnen zijn, hun emoties kunnen uiten en worden gesteund in hun groei en ontwikkeling. Het is een holistische benadering van welzijn die de emotionele, sociale en intellectuele aspecten van kinderen omvat. En door deze benadering helpen we kinderen om niet alleen gelukkiger, maar ook veerkrachtiger en evenwichtiger te worden in het leven.

Precies dat is wat ik wil en wat wij als team van Kindertraining Nederland willen; maximaal levensgeluk voor kind én gezin!