Emotie woordenschat uitbreiden is zeer belangrijk

Kinderen zijn ontdekkingsreizigers in de wereld van emoties. Elke dag ervaren ze een breed scala aan gevoelens, maar als ze jong zijn hebben ze nog niet de woorden om die gevoelens te uiten. Het investeren in een uitgebreide emotiewoordenschat is van onschatbare waarde, niet alleen voor hun emotionele ontwikkeling, maar ook voor hun vermogen om zichzelf uit te drukken en om betekenisvolle relaties op te bouwen.

Onze aanpak met de LIMV methode

Wij geloven in een speelse en interactieve benadering van het verkennen en leren van emotiewoorden. Voor peuters tot aan kinderen van groep 8. Terwijl alle leeftijden kunnen profiteren van het trainen van alle emotiewoorden, kunnen sommige meer geschikt zijn voor bepaalde leeftijdsgroepen, afhankelijk van hun ontwikkelingsniveau en levenservaringen.

Tijdens de LIMV MiniMuzikantjes Peuter training introduceren we de LIMV basis emotiewoorden: bang, boos, blij, verdriet en dankbaarheid. Tijdens onze peutertraining maken we gebruik van muziek, beweging en spelletjes om emoties op een leuke en toegankelijke manier te verkennen.

Emotie woordenschat opbouw tijdens de LIMV trainingen van peuters tot aan groep 8:

 1. basis emotie woordenschat, peuters: bang, boos, blij, verdriet, dankbaarheid en ontspannen
 2. uitbreiding kleuters: verwondering, trots, nieuwsgierig, schrikken, enthousiast, verlegen, teleurstelling (in jezelf en in de ander) en tevreden.
 3. uitbreiding kinderen van groep 3: verwarring, verbazing
 4. uitbreiding groep 4: compassie, doorzettingsvermogen
 5. uitbreiding groep 5: zelfbeheersing, troost, waardering, inlevingsvermogen
 6. uitbreiding groep 6: zelfcompassie, vastberadenheid
 7. uitbreiding groep 7 & 8: acceptatie, optimisme 

Onze opbouw en uitgebreidheid van de emotiewoorden omvat verschillende aspecten van emotionele intelligentie. Met deze diverse set van emoties en vaardigheden, zullen kinderen in staat zijn om een dieper begrip te ontwikkelen van zichzelf en anderen, en om effectieve strategieën te ontwikkelen voor het omgaan met een scala aan emoties en situaties.

Waarom is het uitbreiden van de emotiewoordenschat voor bijvoorbeeld peuters al belangrijk?

Emotionele Intelligentie:

Het begrijpen en benoemen van emoties is de kern van emotionele intelligentie. Door vroeg te beginnen bij peuters en hen te helpen bij het leren van woorden als “blij”, “boos”, “verdrietig” en meer, geven we ze de tools om hun eigen gevoelens te herkennen en te begrijpen, evenals die van anderen.

Communicatie:

Taal is de sleutel tot effectieve communicatie. Wanneer peuters leren hoe ze hun emoties kunnen verwoorden, kunnen ze beter communiceren over wat er in hen omgaat. Dit kan frustraties verminderen en hen helpen om hun behoeften en gevoelens op een constructieve manier te uiten.

Zelfregulatie:

Door emotiewoorden te leren, leren peuters ook hoe ze hun emoties kunnen beheersen en reguleren. In plaats van overweldigd te worden door intense gevoelens, kunnen ze leren hoe ze ermee om moeten gaan door ze te identificeren en te benoemen.

Empathie:

Het begrijpen van andermans emoties is een essentieel onderdeel van empathie. Door peuters te leren over een verscheidenheid aan emoties, helpen we hen om empathie te ontwikkelen voor anderen en om betere sociale vaardigheden te ontwikkelen.

Conclusie

Het uitbreiden van de emotiewoordenschat is voor alle leeftijden een waardevolle investering in hun emotionele ontwikkeling en welzijn. Door hen te helpen bij het leren van woorden om hun gevoelens uit te drukken, geven we kinderen de tools die ze nodig hebben om emotioneel intelligent en veerkrachtig te worden.

Met onze LIMV trainingen leggen we een sterke basis voor het welzijn en succes van kinderen op alle gebieden van hun leven! En wat zijn we hier trots op!

Kunnen wij iets voor je beteken met onze trainingen? Op school, thuis, kinderdagverblijf? Neem contact met ons op, wij denken graag mee!

  Ik ben een ster! Focus op kwaliteiten

  Waarom wij het belangrijk vinden om de focus te leggen op de kwaliteiten van elk kind.

  Het inzoomen op kwaliteiten sluit goed aan bij onze oplossingsgerichte benadering. In plaats van te focussen op problemen, richten wij ons op de sterke punten van het kind om samen oplossingen te vinden.

  Positieve benadering:

  Door te focussen op kwaliteiten leggen wij de nadruk op wat een kind goed kan en waar het in uitblinkt. Dit zorgt voor een positieve benadering, waardoor het kind zich gewaardeerd en competent voelt.

  Zelfvertrouwen opbouwen:

  Het benoemen en erkennen van de sterke punten van een kind draagt bij aan het opbouwen van zelfvertrouwen. Het kind leert dat het bepaalde vaardigheden en eigenschappen bezit die waardevol zijn.

  Motivatie versterken:

  Door de focus te leggen op kwaliteiten wordt de intrinsieke motivatie van een kind versterkt. Het kind ontdekt waar het plezier in heeft en wat het graag doet, wat de betrokkenheid bij activiteiten vergroot.

  Zelfinzicht vergroten:

  Het benoemen van kwaliteiten kan het zelfinzicht van een kind vergroten. Het kind leert meer over zijn of haar sterke punten en kan deze bewust inzetten in verschillende situaties.

  Doelgericht werken:

  Door te weten wat de kwaliteiten van een kind zijn, kunnen wij als trainers samen met het kind doelen stellen die aansluiten bij deze kwaliteiten. Dit maakt het proces van verandering of ontwikkeling effectiever.

  Omgaan met uitdagingen:

  Het benadrukken van kwaliteiten helpt een kind om positief te blijven en veerkracht te tonen bij het omgaan met uitdagingen. Het kind kan putten uit zijn of haar sterke punten om obstakels te overwinnen.


  In onze MiniMuzikantjes Post voor thuis (wat je kan vergelijken met psycho educatie) richten wij ons ook op kwaliteiten:

  Om de focus te leggen op kwaliteiten thuis door ouders is net zo belangrijk als in een trainingscontext; het heeft een grote invloed op de ontwikkeling van kinderen; het versterkt niet alleen hun zelfbeeld, maar moedigt ook een positieve benadering aan bij het omgaan met uitdagingen en het ontdekken van hun eigen identiteit. Ook draagt het bij aan een positieve en ondersteunende omgeving, wat ook essentieel is voor de algehele groei en ontwikkeling van kinderen.

  Zelfbeeld en zelfvertrouwen:

  Door de focus te leggen op de kwaliteiten van een kind, helpen ouders bij het opbouwen van een positief zelfbeeld en zelfvertrouwen. Dit draagt bij aan een gezonde emotionele ontwikkeling.

  Ondersteuning bij uitdagingen:

  Kinderen worden geconfronteerd met verschillende uitdagingen en moeilijkheden. Ouders die de sterke punten van hun kinderen benadrukken, bieden emotionele steun en laten zien dat ze geloven in de capaciteiten van hun kinderen om met problemen om te gaan.

  Motivatie en enthousiasme:

  Het benoemen van kwaliteiten moedigt kinderen aan om dingen te blijven proberen en te leren. Dit stimuleert motivatie en enthousiasme voor nieuwe activiteiten en uitdagingen.

  Familiebanden versterken:

  Het bespreken en waarderen van elkaars kwaliteiten kan de banden binnen het gezin versterken. Het creëert een positieve en ondersteunende sfeer waarin gezinsleden elkaar aanmoedigen.

  Ontwikkeling van specifieke vaardigheden:

  Door aandacht te schenken aan de specifieke kwaliteiten van een kind, kunnen ouders deze kwaliteiten verder ontwikkelen en aanmoedigen. Dit kan het kind helpen om bepaalde vaardigheden te verfijnen en te verbeteren.

  Zelfreflectie aanmoedigen:

  Het bespreken van kwaliteiten kan kinderen helpen bij zelfreflectie. Ze leren nadenken over wie ze zijn, wat ze goed kunnen en wat hen uniek maakt.

  Een positieve opvoedingsstijl bevorderen:

  Een opvoedingsstijl die gericht is op het benoemen van kwaliteiten en het positief bekrachtigen van kinderen, bevordert een positieve sfeer in huis. Dit kan leiden tot een gezonde ouder-kindrelatie en een veilige omgeving voor de ontwikkeling van het kind.

  Wil jij ook meer vanuit positiviteit opvoeden?

  Neem dan contact met ons op, want het kan!


  Omgaan met driftbuien van je peuter en kleuter

  Een emotionele reis door de winkelstraat had ik laatst. Mijn peuter schreeuwde het uit, omdat ze iets niet kreeg van mij. Het waren even pittige meters naar de auto.

  Elke keer dat mijn eigen peuter boos wordt, een ander kind duwt, speelgoed afpakt of om iets zeurt, voelt dat soms alsof ik een steek laat vallen als ouder.
  Maar ja, ze wordt groter en ouder en ze leert te begrijpen.

  Er zit ineens veel ruimte tussen wat ze weet, moet doen en kan doen. Daardoor worden de driftbuien ook soms intenser.

  In het leven van een ouder komen momenten voor die emotioneel uitdagend zijn, en een peuter(of kleuter) driftbui in het midden van een drukke winkelstraat kan zeker zo’n moment zijn. Het lijkt alsof alle ogen op jou gericht zijn, terwijl je probeert te navigeren door de emoties van je huilende peuter.


  1. Begrijp de emoties: Peuterdriftbuien zijn vaak een uitdrukking van onvermogen om met frustraties om te gaan. Probeer de emoties van je kind te begrijpen en erken hun gevoelens, zelfs als je de oorzaak niet volledig kunt of wilt wegnemen.


  2. Grenzen stellen zonder schuldgevoel: Het is essentieel om grenzen te stellen, zelfs als het moeilijk is. Wees consequent en leg rustig uit waarom bepaalde dingen niet kunnen. Dit helpt je peuter begrijpen en leren omgaan met teleurstelling.


  3. Emoties reguleren als ouder: In het heetst van het moment is het cruciaal om je eigen emoties te reguleren. Adem diep in en probeer kalm te blijven. Onthoud dat het gedrag van je kind niet direct reflecteert op jou als ouder.


  4. Accepteer dat het oké is: Elk kind is anders, en ook de meest begripvolle ouders ervaren soms peuterdriftbuien. Accepteer dat het oké is, en dat dit soort momenten een normaal onderdeel zijn van de ontwikkeling van je kind. Echt waar! Het hoort erbij!


  5. Schaamte en oordelen: Mensen begrijpen over het algemeen dat kinderen emoties hebben en soms moeilijkheden hebben met zelfbeheersing. Probeer je minder aan te trekken van vermeende oordelen en focus op het ondersteunen van je kind.


  6. Leer momenten voor de toekomst: Na de driftbui, praat met je kind over wat er gebeurde. Help ze hun emoties te begrijpen en moedig alternatieve manieren aan om met frustraties om te gaan. Dit helpt hen en jou voorbereiden op toekomstige uitdagingen.  Liefs Jennie


  Waarom wij werken met fictieve figuren!

  Onze fictieve figuren dienen als inspirerende gidsen in ons programma.
  Ze maken de ervaring toegankelijk en plezierig, waardoor kinderen op een speelse manier leren en groeien.

  Het werken met onze fictieve figuren is een prachtige toegankelijke benadering. Niet omdat kinderen moeten veranderen, niet omdat we perfect moeten zijn, maar juist omdat we van genieten en beleven gaan groeien! De LIMV en GIMV hebben dan ook een preventieve insteek met een oplossingsgerichte aanpak!

  De LIMV en GIMV met de MiniMuzikantjes (voor Peuters, Kleuters en Groep 3) legt de basis voor gezonde sociaal-emotionele vaardigheden en een gezonde leefstijl en kan latere uitdagingen verminderen.


  Onze fictieve figuren geven de visie van KTN en de werkelijkheid van het leven weer: niemand is perfect en iedereen is wel eens onhandig. Ook de MiniMuzikantjes en de StarKidZ zijn niet perfect en zijn allemaal onhandig op hun eigen manier. Samen met de fictieve figuren wordt gekeken naar wat een kind wil en kan leren in plaats van wat het niet kan. Zo kan zorg op maat gegeven worden: van pillen (behandelen) –> naar preventie (voorkomen) –> naar amplitie (versterken, eigen regie leren nemen). Bij de LIMV en GIMV met de MiniMuzikantjes ligt de nadruk op preventie en amplitie.

  Het externaliseren van gedrag:

  Naast dat onze fictieve figuren zorgen dat leren en groeien toegankelijk wordt, is het ook een manier van het ‘externaliseren’ van gedrag. Dit is een benadering in de psychologie die zich richt op het scheiden van een persoon en gedrag. Het doel is om individuen te helpen hun gedrag te bekijken als iets externs van henzelf, waardoor ze meer ruimte krijgen om het te analyseren en erover na te denken zonder zichzelf volledig te identificeren met het gedrag.

  Bij het externaliseren wordt het gedrag losgekoppeld van de persoonlijke identiteit. In plaats van te zeggen “Ik ben boos” zou iemand bijvoorbeeld kunnen zeggen “Ik merk dat boosheid opkomt.” Door deze taalkundige verschuiving wordt de persoon niet volledig geïdentificeerd met de emotie of het gedrag, wat kan helpen om afstand te creëren en een meer objectieve kijk op de situatie mogelijk te maken.

  Het externaliseren van gedrag kan mensen in staat stellen om bewuster met hun emoties en acties om te gaan, en het kan ook helpen bij het verminderen van schaamte of schuldgevoelens die vaak gepaard gaan met problematisch gedrag. Het opent de deur naar zelfreflectie en maakt het gemakkelijker om positieve veranderingen aan te brengen.

  Het externaliseren van gedrag is sterk verbonden met bepaalde therapeutische benaderingen en theoretische kaders, waarvan de meest opvallende het narratieve therapie-gedachtegoed is. Narratieve therapie is ontwikkeld door Michael White en David Epston en is gebaseerd op het idee dat de manier waarop we onze levensverhalen vertellen invloed heeft op ons begrip van onszelf en onze problemen.

  Binnen de narratieve therapie wordt externalisatie gebruikt als een manier om problemen te ‘externaliseren’ en ze te beschouwen als iets dat buiten de persoon bestaat. Door deze aanpak kunnen individuen zich ontkoppelen van de negatieve aspecten van zichzelf en een meer actieve rol spelen in het herdefiniëren van hun eigen verhaal.

  Het externaliseren van gedrag en problemen wordt ook toegepast in andere therapeutische benaderingen, zoals oplossingsgerichte therapie en cognitieve gedragstherapie. Hoewel de specifieke technieken en terminologie kunnen variëren, delen deze benaderingen het basisidee dat het scheiden van het individu van het probleem kan bijdragen aan positieve verandering en groei. Precies dat is wat we willen!


  MiniMuzikantjes post voor THUIS

  Daarnaast worden ouders meegenomen in het groeiproces van kinderen en ontvangen ouders wekelijks Post voor thuis, vol ideeën, inzichten en gezinsopdrachten.

  Lees hier meer over onze MiniMuzikantjes Post voor THUIS!


  Ben je geïnteresseerd in een Lekker In Mijn Vel training, klik dan hier!

  Ben je geïnteresseerd in een Gezond In Mijn Vel training, klik dan hier!


  Trainingen voor kinderdagverblijven en scholen

  Onze LIMV en GIMV trainingen zijn ook inzetbaar voor kinderdagverblijven en scholen. Op dit moment, februari 2024, zijn we druk bezig met de aanmelding bij het VVE. Aangezien de MiniMuzikantjes enorm investeren in de sociaal en emotionele ontwikkeling.

  Heb je interesse voor een LIMV en/of GIMV traject bij jullie op het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal en/of op school? Neem dan met mij, Jennie, contact op.

  Fout: Contact formulier niet gevonden.


  Lekker In Mijn Vel voor Peuters en Kleuters

  Waarom bieden wij trainingen aan voor Peuters en Kleuters?

  Trainingen gericht op de sociaal emotionele ontwikkeling voor Peuters en Kleuters zijn waardevol omdat het hen helpt emoties te herkennen, begrijpen en beheren.
  Het legt de basis voor gezonde sociaal-emotionele vaardigheden en kan latere uitdagingen verminderen.

  Is dit niet raar? Want kinderen moeten al zoveel?

  Het is zeker niet raar! Sociaal- Emotionele trainingen voor peuters en kleuters zijn juist belangrijk voor hun welzijn en toekomstige succes. Het ondersteunt een gezonde groei op sociaal-emotioneel gebied. En doordat wij het op een zeer toegankelijke manier doen, worden onze trainingen eigenlijk enkel als plezierig ervaren! Een win-win situatie voor ons: kinderen hebben plezier en groeien in hun ontwikkeling.

  Onze individuele trainingen vinden plaats in een therapie ruimte die zo is ingericht dat kinderen zich veilig voelen en tegelijkertijd worden uitgedaagd.

  Onze groepstrainingen vinden plaats in ons eigen theater aan de Burgemeester Verderlaan 19 te Utrecht.

  Wil je jouw peuter of kleuter ondersteunen in de sociaal emotionele ontwikkeling? En wil je zelf groeien hoe jij als deze ontwikkeling kan ondersteuning? Bekijk dan hier onze LIMV trainingen voor peuter en kleuters bij ons op de locatie Utrecht.


  Wil je thuis samen op reis met je peuter?
  Bestel dan onze LIMV Peuter MiniMuzikantjes Box voor thuis! Een box op unieke wijze samengesteld, waardoor je samen THUIS een 8 weekse reis samen met de MiniMuzikantjes maakt door Muziekland, vol plezier en tegelijkertijd groeien! Bekijk hier onze Lekker In Mijn Vel MiniMuzikantjes Thuis box.


  Wil je zelf ondersteuning als ouder vanuit een oordeel loze en positieve benadering?
  Bekijk dan onze Online Oudertraining!  MiniMuzikantjes post voor THUIS

  Wanneer een kind een LIMV training volgt ontvangen ouders thuis elke week Post, de MiniMuzikantjes post.

  Om ouders en opvoeders thuis te inspireren en eventueel inzichten te geven, nodigen wij ze elke week middels een brief uit om ook na te denken over emoties en frustraties (en hoe zij deze als ouder reguleren).

  Voor Jou als ouder:

  In de MiniMuzikantjes Post voor thuis kijken we naar hoe jullie zelf in het leven staan en hoe jullie zelf bijvoorbeeld omgaan met keuzes maken, bedenken van oplossingen en eventuele doelen stellen. In de MiniMuzikantjes post staat onze visie centraal: niemand is perfect en iedereen heeft onhandigheden en kwaliteiten.

  Niemand is perfect en jij als opvoeder dus ook niet. Dat kan even gek klinken, maar het is eigenlijk zo ontzettend fijn en mooi! Want opvoeden draait niet om perfectie. Het draait juist om fouten maken, reflecteren en daardoor samen groeien en ontwikkelen.

  Lekker In Mijn Vel Peuter EmotieBox voor thuis

  Met onze “Lekker In Mijn Vel Peuter EmotieBox” gaan we samen op reis!

  Onze Peuter Emotiebox is een bundel van genieten, ontdekken, samenzijn, leren en creativiteit, iets wat een waardevolle aanvulling kan zijn op jullie dagelijkse avonturen met jullie peuter!

  In onze peuter emotiebox willen wij jullie als ouders een helpende hand bieden. We begrijpen dat het soms overweldigend kan zijn om te zien hoe je peuter worstelt met zijn of haar emoties. –> Daarom hebben we deze box samengesteld met als doel jullie te ondersteunen in de reis van emotieregulatie en opvoeding.

  Samen met de MiniMuzikantjes gaan jullie een 8 weekse reis maken door Emotieland, vol kleuren, spelen, lezen, gezinsopdrachten en leuke opdrachten voor jullie peuter. Deze momenten van samenzijn en spel zijn niet alleen bedoeld om jullie te vermaken, maar ook om een positieve bijdrage te leveren aan de groei en ontwikkeling van jullie kind. Het is een ontdekkingsreis door de wereld van emoties en opvoeding.

  Laten we samen bouwen aan een sterke band met je kind(eren) en hen helpen op te groeien tot emotioneel veerkrachtige individuen” Jennie de Weerd

  Peuterboek: De MiniMuzikantjes en het Emotie Feest
  5 knuffels van de MiniMuzikantjes
  Een werkboek voor ouders en een doeboek voor kinderen vol informatie, gezinsopdrachten, extra ideeën voor jullie peuter
  Voor elke week een knutselopdracht
  Een kleurboek
  Een cd met alle liedjes, die ook op Spotify staan

  Laten we samen leren, groeien en genieten van de kostbare momenten met onze kleintjes. Creëer samen een liefdevolle herinnering vol genieten en samen groeien in de kindertijd.

  Bestel nu de Lekker In Mijn Vel Peuter Emotiebox

  Als je klikt op de link wordt je doorgezet naar de HeppieShop. Producten waar je heppie van wordt. Binnen deze webshop worden de producten van de MiniMuzikantjes verkocht.


  Lekker In Mijn Vel Groepstrainingen Maart 2024

  In maart 2024 starten weer een reeks Lekker In Mijn Vel groepstrainingen met de MiniMuzikantjes! Een investering in de sociaal en emotionele ontwikkeling van jouw kind!


  En wat gaat dit leuk worden! Want deze groepstrainingen vinden plaats in ons theater!

  Startdata Groepstrainingen locatie Utrecht – Maart 2024

  LIMV Peuter; een emotietraining – 3 jarigen
  15 maart om 10.00

  In onze peutertraining verdiepen we ons in de 4 basisemoties: bang, boos, blij, verdriet en de extra emoties: geschrokken, enthousiasme, teleurstelling en frustratie. Door middel van zang, dans, bewegen en toneelspelen oefenen we wat deze emoties zijn, hoe we dit zien bij de ander, hoe we dit voelen bij ons zelf en hoe we er het beste mee om kunnen gaan. En gaan we emoties en gedrag loskoppelen van elkaar ‘ Fretje mag boos zijn, maar hij mag Belle niet duwen’. Ook gaan we in op wat kwaliteiten en onhandigheden zijn en leren we wat complimenten zijn. Als ouder wordt je ondersteunt door de wekelijkse MiniMuzikantjes post voor thuis.
  Geef je kind nu op

  Start data: 15 maart om 10.00
  Overige trainingsmomenten: 22 en 29 maart, 5, 12, 19 en 26 april en 17 mei
  Doorgaan in de meivakantie kan in overleg wanneer de gehele groep hiermee akkoord gaat.

  LIMV Kleuter; een emotiestraining – 4-6 jarigen
  18 maart om 15:00


  In onze kleutertraining verdiepen we ons in de 4 basisemoties: bang, boos, blij, verdriet en de extra emoties: geschrokken, enthousiasme, teleurstelling, frustratie, dankbaar, trots en tevreden.
  Door middel van zang, dans, bewegen en toneelspelen oefenen we wat deze emoties zijn, hoe we dit zien bij de ander, hoe we dit voelen bij ons zelf en hoe we er het beste mee om
  kunnen gaan. En gaan we emoties en gedrag loskoppelen van elkaar ‘ Fretje mag boos zijn, maar hij mag Belle niet duwen’. Ook gaan we in op wat kwaliteiten en onhandigheden zijn.
  Als ouder wordt je ondersteunt door de wekelijkse MiniMuzikantjes post voor thuis.
  Geef je kind nu op

  Start data: 18 maart om 15:00
  Overige trainingsmomenten: 25 maart , 1, 8, 15 en 22 april, 13 en 20 mei
  Doorgaan in de meivakantie kan in overleg wanneer de gehele groep hiermee akkoord gaat.

  LIMV Groep 3; een emotie en zelfvertrouwen training – 5-7 jarigen
  22 maart om 15:00

  In onze training voor kinderen van groep 3 gaan we kennismaken met je unieke ik, emotiewoorden uitbreiden en deze leren te gebruiken, oefenen met positief denken en
  denken in een groei mindset, leren om pieker gedachten te parkeren en oefenen om stevig te staan, leren vertrouwen te hebben in jezelf en leren de teleurstelling in jezelf of in
  de ander te reguleren. Ook gaan we oefenen om dankbaar te zijn, ons zelf trots te voelen, nieuwsgierige vragen te stellen en tevreden te zijn.
  Als ouder wordt je ondersteunt door de wekelijkse MiniMuzikantjes post voor thuis.
  Geef je kind nu op

  Start data: 22 maart om 15:00
  Overige trainingsmomenten: 29 maart , 5, 12, 19 en 26 april , 17 en 24 mei
  Doorgaan in de meivakantie kan in overleg wanneer de gehele groep hiermee akkoord gaat.

  Geef je kind nu op!

  Of maak eerst kennis met ons.

  Er is plek voor maximaal 8 kinderen.
  We kunnen met minimaal 3 kinderen de training door laten gaan!


  Hoe kan je thuis investeren in een positief zelfbeeld?

  Met onze LIMV trainingen investeren we in een positief zelfbeeld.

  Maar wat is nou precies een positief zelfbeeld?
  En wat is precies een laag zelfbeeld?

  Het zelfbeeld is letterlijk het beeld wat je van jezelf hebt.
  Kinderen vormen hun zelfbeeld door de sociale relaties die ze hebben, de sociale vergelijkingen die ze maken, de culturele normen die ze waarnemen en de feedback die ze krijgen. Het diepgewortelde sociale karakter van de zelfbeeld ontwikkeling wordt benadrukt door onze bevindingen. Er is dan ook wetenschappelijk bewezen dat kinderen een hogere zelfwaardering ontwikkelen, wanneer kinderen warmte ontvangen van hun ouders.

  Kinderen met een positief zelfbeeld zitten over het algemeen lekker in hun vel, ze voelen zich vrolijk, denken positief, ervaren minder stress en kunnen over het algemeen hier betert mee omgaan en kunnen meestal makkelijk vrienden maken. Een laag zelfbeeld bij kinderen is soms moeilijk te herkennen, omdat bepaalde gedragingen bij kinderen niet direct hoeft te betekenen dat het kind inderdaad een laag zelfbeeld heeft. Gedrag zoals angstig, druk, somber of snel boos is gedrag wat voort kan komen uit een laag zelfbeeld.

  Kenmerken van een laag zelfbeeld, over het algemeen:

  • Je kind praat negatief over zichzelf, bijvoorbeeld “ik ben dom” of “Ik kan ook niks goed doen”
  • Je kind denkt negatief over zichzelf, bijvoorbeeld over zijn/haar uiterlijk, vaardigheden, gedrag, het hebben van vriendjes
  • Je kind vraagt veel bevestiging of hij het wel goed doet en vindt het daarentegen ook lastig om een compliment te ontvangen
  • Je kind heeft moeite om voor zichzelf op te komen
  • Je kind vertoont gedrag zoals hierboven omschreven: teruggetrokken, snel verlegen, angstig, boos of prikkelbaar
  • Je kind vermijdt spannende situaties

  Thuis bouwen aan een positief zelfbeeld is erg belangrijk.

  Voor de vorming van een zelfbeeld zijn de ouders/opvoeders essentieel. Dit komt omdat de eerste en de meeste ervaringen van het kind met de ouders zijn. De relatie met de opvoeders is heel intensief en daarom zal een kind veel waarde hechten aan wat zij zeggen. Voornamelijk wanneer bevestiging van het gedrag van het kind vaak herhaald wordt. Hoe vaker herhaald, hoe sterker een kind ook daadwerkelijk gaat geloven in de waarheid ervan. Hierdoor wordt een positief zelfbeeld bevestigd.

  Tijdens de LIMV trainingen investeren we in zelfbesef, zelfwaardering, zelfvertrouwen, zelfbewustzijn, zelfkennis, zelfverzekerdheid en zelfregulatie van kinderen.

  Zelfbesef

  Een pasgeborene heeft nog niet door dat zijn lichaamsdelen van hemzelf zijn. Dit ontdekt de baby door bepaalde bewegingen eindeloos te herhalen, hier begint het zelfbesef. Dit heeft te maken met lichamelijke gewaarwording, maar ook met een rijpend brein, dat langzaam bepaalde verbanden kan begrijpen tussen gebeurtenissen. Jezelf herkennen in de spiegel is ook een vorm van zelfbesef, een kind ontwikkelt dit rond het tweede levensjaar. Ouders of andere volwassenen om het kind heen kunnen dit zelfbesef stimuleren door gesprekjes te voeren over wat zij bijvoorbeeld ‘gisteren’ deden. Het ophalen van herinneringen aan gebeurtenissen die zijn geweest in verleden tijd. Maar ook het bespreken van gebeurtenissen in de toekomst, bespreken wat ze ‘straks’ of ‘morgen’ gaan doen. Ook het vieren van verjaardagen helpt bij de ontwikkeling van het zelfbesef. Het spreken over de leeftijd van een kind hoort daar ook bij, maar vooral in vergelijking met andere kinderen: ‘Nu ben je drie jaar, net zoals Anna, maar over een tijdje ben je vier jaar, net zoals je zus Loes’.

  Zelfvertrouwen

  Zelfvertrouwen opbouwen gebeurt wanneer iemand leert om plezier te hebben in zijn eigen prestaties, in plaats van gemotiveerd te worden van buitenaf. Het staat ook voor de verwachtingen die een kind van zijn eigen kunnen heeft.  Deze verwachtingen worden grotendeels bepaald door ervaringen die worden opgedaan tijdens de interacties die een kind heeft met de sociale omgeving. Wanneer kinderen ondervinden dat ze in hun behoeftes worden onderkend en dat er op hun signalen wordt ingegaan, bouwen kinderen eerder een positief zelfbeeld op. Een ouder heeft dus grote invloed op het zelfbeeld van het kind. Ouders en andere opvoeders kunnen een kind helpen om zelfvertrouwen te ontwikkelen door complimenten te geven, opbouwende kritiek te geven, te waarderen wat hoe het gaat, ook al gaat iets niet goed. Maar ook door kinderen de kans te geven de gevolgen van hun eigen gedrag te laten ervaren.
  Zelfvertrouwen is zo belangrijk, omdat een gebrek aan zelfvertrouwen gevolgen kan hebben voor het gedrag en het gevoelsleven. Hierdoor laat een kind bijvoorbeeld niet het beste van zichzelf zien en het kan ervoor zorgen dat het zich neerslachtig voelt. Ook kan het onzekerheid veroorzaken. Mensen met veel zelfvertrouwen zijn gelukkiger en bovendien minder vatbaar voor psychologische problemen. Ook blijkt het dat deze mensen zich beter op hun gemak voelen in sociale situaties en meer initiatief tonen. Kortom, zelfvertrouwen is een middel om je doel te bereiken en het is nodig om je prettig te voelen in het leven.

  Zelfwaardering & zelfkennis

  Zelfwaardering wordt beschreven als de capaciteit om jezelf te kunnen respecteren en waarderen. Dit staat los van het feit of je iets wel of niet goed kunt. Het blijft overeind, of je nu wint of verliest. Zelfwaardering is belangrijk, omdat het je helpt door te gaan naar nieuwe ervaringen en uitdagingen.  Zelfwaardering kan verder worden omschreven als het gevoel ‘ik ben de moeite waard’ en ‘ik mag er zijn’. De basis hiervan wordt gelegd door een veilige hechting, een kind laten ervaren dat hij de moeite waard is door de hechtingsfiguren. Zelfkennis ontstaat ongeveer tegelijkertijd met zelfwaardering. Als kind leer je van een afstand naar jezelf kijken. Als twee/driejarige accepteer je jezelf als vanzelfsprekend. Vanaf ongeveer zes jaar gaat een kind zichzelf vergelijken met anderen en kritisch naar zichzelf kijken. Zelfkennis is echter een subjectief oordeel en wordt beïnvloed door de zelfwaardering. Ook zelfwaardering is essentieel voor het ontwikkelen van een positief zelfbeeld, want wanneer jezelf afkeurt, is de kans groot dat je het idee hebt dat anderen je ook afkeuren. Lage zelfwaardering maakt je extra gevoelig voor kritiek voor anderen. Dit wordt dan door het kind gezien als bevestiging van het negatieve beeld dat het van zichzelf heeft. Een lage zelfwaardering kan drie grote gevolgen hebben: niet opkomen voor jezelf, vermijden van mensen en niet voelen: dit betekent een emotionele knock-out. Deze veroorzaakt veel pijn en wordt door volwassenen vaak opgelost door de pijn te sussen, niet meer te voelen. Dit kan bijvoorbeeld door alcohol, drugs of gokken.

  Hoe kan je thuis een positief zelfbeeld nou stimuleren?


  Door alle 7 boodschappen mee te geven!

  1. Ik ben ik, jij bent jij en wij zijn samen wij (zelfbesef)
  2. Ik mag er zijn (zelfwaardering)
  3. Ik kan het aan (zelfvertrouwen)
  4. Ik ben overtuigd dat ik het kan (zelfverzekerdheid)
  5. Ik weet wat ik allemaal kan voelen (zelfbewustzijn)
  6. Ik weet waar ik goed in ben en waar ik minder goed in ben (zelfkennis)
  7. Ik heb respect voor mezelf en de ander (zelfregulatie)

  Daniel Goleman:
  Daniel Goleman: is de grondlegger van het begrip ’emotionele intelligentie’ (EQ). Een begrip waar wij ontzettend happy van worden. Want een goed ontwikkeld EQ leert je je eigen emoties kennen, onderkennen, reguleren. In je EQ zit empathie, het omgaan met relaties, verantwoordelijkheidsgevoel en assertiviteit. En dit alles bevordert niet alleen het EQ van jouw kind, maar het biedt ook ruimte in het hoofd om andere capaciteiten te kunnen ontwikkelen, zoals dingen onthouden op school. Want als je kind boos of verdrietig in de klas zit en daar druk mee bezig is, sluiten er deuren in zijn/haar hoofd, waardoor ze minder goed nieuwe dingen kunnen leren. Ons advies: praat thuis over emoties en gebruik bijvoorbeeld de kleuter emotieboeken. Of laat je kind een bepaalde periode elke dag opschrijven waar hij/zij trots op is, een soort van positiviteits-dagboekje. Zo leert je kind zichzelf goed kennen en nog meer positief te denken.

  • De boodschap ‘ik mag er zijn’ betekent dat je kind zich gewaardeerd en geliefd voelt. Dat je kind voelt dat hij/zij de moeite waard is. Dat is een hele belangrijke boodschap! Die boodschap draag je aan je kind over door: je kind regelmatig te laten merken dat je hem/haar liefhebt: knuffelen, een kus geven, zeggen hoe blij je met hem/haar bent, een compliment geven (proces gericht) of aandacht te geven als hij/zij daarom vraagt.
  • Je kind krijgt zelfvertrouwen als hij/zij vaak genoeg de ruimte krijgt om iets te doen wat hij/zij nog nooit eerder gedaan heeft. Bijvoorbeeld karweitjes doen in huis. Lukt het je kind? Dan heeft hij iets geleerd en neemt zijn/haar zelfvertrouwen toe: ik kan dit! Dus: moedig je kind aan, ondersteun waar nodig en laat je kind angsten overwinnen.

  Liefs, Jennie


  Voor het opstellen van deze informatie is gebruik gemaakt van de boeken:

  Verhulst, F.C. (2005). De ontwikkeling van het kind. Assen: Koninklijke Van Gorcum
  Neef, M. de. (2010). Negatief zelfbeeld. Amsterdam: uitgeverij Boom
  Plummer, D.M. (2007). Helping Children to Build Self-Esteem: A Photocopiable Activities Book. London: Jessica Kingsley Publishers
  Kohnstamm, D. (2005). Ik ben ik, de ontdekking van het zelf.  Amsterdam: University Press
  Kohnstamm, R. (2009). Kleine ontwikkelingspsychologie deel I: het jonge kind. Houten: Bohn Stafleu van Loghum
  Haringsma, R. (2012). Vergroot je zelfvertrouwen: voel je goed en presteer beter. Tielt: Uitgeverij Lannoo
  Feldman, R.S. (2012). Ontwikkelingspsychologie. Amsterdam: Pearson Benelux
  Andries, W. (2017). Tot 7 jaar: Ontwikkeling en opvoeding van jonge kinderen. Antwerpen – Apeldoorn: Garant

  Wat je kan leren van Fien

  Fien wil het zo graag voor iedereen goed doen en alles in 1 keer perfect doen. Ze vindt het moeilijk om hulp te vragen en mag geen fouten maken van haar zelf. Ze kan enorm teleurgesteld zijn in haar zelf. Dit is onhandig van Fien, want ze wil zo graag aan haar doelen werken, maar ze zit zich soms zo in de weg.

  Ondanks dat Fien onhandig is, heeft ze ook veel kwaliteiten en kunnen we veel van Fien leren. Fien is goed in dansen en muziek schrijven. Ze maakt graag plannetjes en kan goed ordenen. Door Fien leren we plannetjes te maken, doelen te stellen, informatie te ordenen en geconcentreerd te werken.

  We werken aan onze executieve functies door Fien. Executieve functies zijn vaardigheden in ons denken en doen die vanaf de geboorte tot en met het 25e levensjaar in ontwikkeling zijn in ons brein. Ze helpen ons onszelf te sturen in het denken en doen. Denk aan de vaardigheden als organiseren, plannen, werkgeheugen, emotieregulatie, flexibiliteit en aandacht. 

  Hierbij geven we graag uitleg over hoe je thuis kan werken aan de verschillende executieve functies:

  FOCUS
  Vindt jouw kind het moeilijk om aan een taak te blijven werken? Probeer te investeren in de ‘focus’ van het kind. Gebruik het woord focus vaker in de thuissituatie. Ook op momenten dat kinderen bijvoorbeeld de trap aflopen en tegelijkertijd omkijken en iets willen vertellen: “ho focus je even op de trap, straks val je”. Hierdoor krijgt het woord ‘focus’ de juiste lading en kan je het bij gerichte taken ook gebruiken en je kind het beter volhouden. Maak daarnaast de eerste taken interessant en gebruik een beloningssysteem.

  Het stellen van PRIORITEITEN
  Heeft jouw kind moeite met het stellen van prioriteiten en te bepalen wat belangrijk is en wat niet?
  Betrek je kind dan zoveel mogelijk bij het plannen van dingen bij jullie thuis (het liefste iets waar ze geïnteresseerd in zijn) en beschrijf zoveel mogelijk alle stappen. Voor veel kinderen zal het uittekenen van deze plannen zeer helpend zijn, zodat ze ook beeldend overzicht hebben. Laat je kind meedenken in wat het eerst moet gebeuren en wat daarna en daarna.

  ORAGNISEREN
  Heeft jouw kind moeite met het organiseren van dingen en zijn of haar leven? Probeer dan in makkelijke situaties een systeem te bedenken. Zoals het opruimen van de tafel of opruimen van de kamer. En stuur zo nodig bij wanneer het dit gaat organiseren.

  TIMEMANAGEMENT
  Heeft jouw kind moeite met timemanagement (de tijd die ze nodig hebben voor een bepaalde opdracht)?
  Investeer dan in de innerlijke tijdsklok van je kind. Zorg dat er thuis een overzicht komt met alle dagen van de week en de routine op elke dag. Bijvoorbeeld een kalender of rooster is makkelijk zelf te maken. Een overzicht zorgt ervoor dat er meer bewustwording en besef komt bij je kind. Probeer ook ‘tijd-boodschappen’ daadwerkelijk de hoeveelheid te geven zoals je zegt. Als je zegt: we gaan over 10 minuten vertrekken, zorg dan niet dat dit een half uur wordt, dat is niet helpend voor de innerlijke tijdsklok. Mocht de 10 minuten inderdaad uitlopen naar een half uur, deel dit dan mee, zodat je kind gaat leren wat tijd is.

  WERKEN AAN DOELEN
  Vindt jouw kind het lastig om aan doelen te werken? Doelgericht werken is erg belangrijk. Begin op jonge leeftijd bij je kind met korte doelen en gebruik het woord ‘doel’ ook thuis. Bijvoorbeeld met welke kleuren ga je allemaal je tekening maken? Wat is je doel van de tekening? Aan iemand geven, aan jezelf geven, ophangen? En probeer steeds meer doelen te stellen en te behalen op langer termijn.
  Vindt jouw kind het moeilijk om te beginnen aan een taak? Laat het kind meedenken in hoe en wanneer hij de taak doet. Moedig het dan aan om direct te beginnen en deel eventueel van te voren de taak in kleine stukken.

  Leer plannen met Fien en organiseer een playbackshow thuis of bij vrienden / familie!

  Wat je kan leren van Belle

  Leer van de kwaliteiten van Belle

   

  Belle houdt ervan om andere mensen blij te maken. Ze denkt vaak aan de ander en is de beste in complimentjes geven. Belle is goed in meebewegen in een groep. Ze hoeft namelijk niet altijd haar zin te hebben of gelijk te krijgen. Ze kan goed luisteren en neemt haar verantwoordelijkheid. Belle is goed in samenwerken. Daarnaast is Belle een fantastische pianiste en zangeres. Helaas is Belle niet altijd overtuigd van zichzelf. Op het podium voelt ze zich wat verlegen, onzeker, bang en paniekerig. Tijdens een optreden met de band, durft Belle soms ineens niet te zingen. Ze doet dan haar mond open, maar er komt niks uit. Hoe kan dat nou? Belle heeft minder zelfvertrouwen en denkt snel dat ze het niet kan, waardoor zingen voor publiek soms niet lukt.

   

  Ondanks dat Belle dus wel eens onhandig is, heeft zij dus ook veel kwaliteiten. Door Belle leren we samen te werken en complimentjes te geven.
  Belle kan goed luisteren naar wat van haar gevraagd wordt, kan antwoord geven op wat haar gevraagd wordt en ze voelt zich verantwoordelijk voor haar eigen taak.

  Zie hieronder een Scheur je een complimentje poster. Een mooi middel om meer bewustwording te creëren over hoe de ander eruit ziet en hoe de ander zich gedraagt, Ook kan je kind een complimentje aan zichzelf geven. Wij geloven in de kracht van deze positiviteit.

  Om goed te leren samenwerken is oefenen erg belangrijk. Speel thuis spelletjes samen, waarbij samenwerken erg belangrijk is.

   

  Print hier onze Scheur je een complimentje poster

   

   

  Wat je kan leren van Fretje

  Leer van de kwaliteiten van Fretje

   

  Fretje staat graag vooraan op het podium en kan goed leiding nemen. Hij wil graag gezien worden, hij kan goed entertainen en voor zichzelf opkomen. Soms kan Fretje iets te enthousiast zijn in leiding nemen en bepalen waardoor hij snel geïrriteerd en teleurgesteld raakt om en in de ander. Fretje kan niet zo goed samenwerken. Hij vindt dat anderen dan niet goed luisteren en het gaat dan niet zoals hij wil, waarop hij boos wordt. Dit is onhandig van Fretje, want hij wil juist graag samenwerken en 1 team zijn.

  Naast dat Fretje vaak onhandig is, heeft Fretje ook veel kwaliteiten. Zo kan Fretje goed voor zichzelf opkomen. Hij kan dit doordat hij stevig met beide benen op de grond staat, iemand goed aankijkt als hij iets zegt en met duidelijke stem praat. Van Fretje kunnen we leren dat wanneer we deze 3 dingen goed kunnen: stevig staan, de ander aankijken en praten met een duidelijke stem, we beter voor onszelf kunnen opkomen.
  Eigenlijk voelt Fretje zich zijn eigen superheld, hoe tof is dat!

   

  Geef jouw kind een zelfvertrouwen BOOST en maak de superhelden poster met zijn eigen foto en eigen naam!
  En om thuis een gezellige en mooie verbinding te maken met elkaar als gezin is het leuk om thuis Fretje’s Superhelden spel te spelen. 

  Ben je geïnteresseerd in wat jouw kind nog meer kan leren van Fretje en welke oefeningen wij hiervoor gebruiken tijdens onze trainingen?
  Geef je kind dan nu op voor een Lekker In Mijn Vel training en kom kennismaken!

   

  Print hier de SUPERHELD poster voor jouw kind!

  Print hier de SUPERHELDIN poster voor jouw kind!

   

  En maak jullie eigen SUPERHELDEN spel voor thuis!! Print deze hier!

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Wat kan je leren van Feetje?

   

  Feetje is erg gevoelig, ze neemt licht, geluid en aanraking scherp waar. Ze is gevoelig voor sociale signalen, stress en negativiteit. Feetje moet daarnaast altijd sterk zijn van haar zelf. Dit alles is soms onhandig voor haar, omdat ze snel moe en overprikkeld is.

  Ondanks dat Feetje onhandig is, heeft ze ook veel kwaliteiten en kunnen we veel van haar leren. Feetje leert ons dat we soms moeten stoppen met denken en enkel gaan naar waar ons hart ons brengt. Want wat kunnen we toch veel voelen. Door Feetje leren we dat ons hart veel verschillende dingen kan voelen. Ze leert ons dat in ons hart veel emoties wonen, zoals vreugde, verdriet, angst, trots, schaamte en boosheid, en dat deze elkaar vaak kruisen en kunnen samenwerken. Ook leert Feetje ons reflecteren op onze emoties en ons gedrag. Waarom hebben we dingen gedaan zoals we hebben gedaan? We noemen haar ook wel eens Fee-li-soofje.

   

  Leer je emoties te herkennen met Feetjes emotiemeter.

   

  Leer te reflecteren met Feetje.

   

  Leer wanneer je wat voelt met het hart bericht van Feetje.

   

   

   

  ‘Lekker In Mijn Vel’ wat is dat nou eigenlijk?

   

  ‘De essentie van Lekker In Mijn Vel

  Geschreven door Jennie

  Voor mij staat ‘Lekker In Mijn Vel’ niet voor altijd een glimlach op het gezicht en dat kinderen altijd vrolijk moeten zijn.
  ‘Lekker In Mijn Vel’ staat voor dat kinderen emotioneel lekker in hun vel zitten. Dat ze in staat zijn om emoties te herkennen, begrijpen en reguleren. En dat ze in staat zijn om zowel positieve als negatieve emoties te ervaren en hier op een gezonde manier mee om kunnen gaan. Dit omvat bijvoorbeeld het vermogen om zichzelf te troosten, stress te hanteren, positieve relaties op te bouwen en veerkrachtig te zijn in het omgaan met uitdagingen. Kortom, het gaat erom dat kinderen zich comfortabel en zelfverzekerd voelen in de sociaal emotionele (binnen) wereld.

  Hoe vaak gebeurt het thuis dat een kind iets wil vertellen over hoe het zich voelt, maar niet de juiste woorden kan vinden? Het gevolg is vaak dat deze onuitgesproken gevoelens en behoeften zich uiten in gedrag. En achter dat gedrag schuilt meestal geen reden tot boosheid, maar eerder een verhaal dat ons hart breekt. Dit is de reden waarom ik als kindertherapeut de LIMV-methode heb ontwikkeld.

  De LIMV-methode, is gebaseerd op het begrip: sociaal- emotionele intelligentie. Een essentieel onderdeel van onze aanpak is empathie en verbinding. Door kinderen aan te moedigen om zich bewust te worden van hun eigen emoties, stimuleren we ook het vermogen om zich in te leven in de gevoelens van anderen. Dit bevordert begrip, mededogen en respect binnen elke gemeenschap waar het kind zich in bevind.

  Communicatie speelt een cruciale rol in ons programma. Door kinderen aan te moedigen om hun emoties onder woorden te brengen, helpen we hen om zichzelf beter te begrijpen en anderen inzicht te geven in hun innerlijke wereld. Dit versterkt relaties en bevordert een gevoel van verbondenheid en steun.

  Daarnaast vieren we de individualiteit van elk kind. We erkennen en vieren hun unieke talenten en vaardigheden, en moedigen hen aan om trots te zijn op wie ze zijn. Dit versterkt hun zelfvertrouwen en moedigt hen aan om hun eigen pad te volgen met vastberadenheid.

  Belangrijk is ook het creëren van een omgeving van respect en gelijkwaardigheid. Elk kind verdient het om gehoord, gezien en gerespecteerd te worden, ongeacht hun achtergrond of capaciteiten. Door respect en gelijkwaardigheid te bevorderen, creëren we een veilige omgeving waarin elk kind kan gedijen en zijn volledige potentieel kan bereiken.

  In essentie draait ‘Lekker In Mijn Vel’ om het creëren van een omgeving waarin kinderen zichzelf kunnen zijn, hun emoties kunnen uiten en worden gesteund in hun groei en ontwikkeling. Het is een holistische benadering van welzijn die de emotionele, sociale en intellectuele aspecten van kinderen omvat. En door deze benadering helpen we kinderen om niet alleen gelukkiger, maar ook veerkrachtiger en evenwichtiger te worden in het leven.

  Precies dat is wat ik wil en wat wij als team van Kindertraining Nederland willen; maximaal levensgeluk voor kind én gezin!


  Wat je kan leren van Bembem?

  Leer van de kwaliteiten kennen van Bembem

  Bembem Trommel heeft wel 1000 ideeën per dag. Het liefst voert hij deze 1000 ideeën allemaal tegelijk uit en dat zorgt ervoor dat hij als chaotisch wordt ervaren (en vaak ook is). Bembem is daarnaast altijd erg enthousiast en positief. Door zijn enthousiasme en op-poppende ideeën vindt hij het onder andere lastig om zijn aandacht erbij te houden en de focus vast te houden.

  Ondanks dat Bembem vaak onhandig is, kunnen we ook ontzettend veel van Bembem leren. Bembem denkt in oplossingen, durft altijd een vraag te stellen, mag onbeperkt oefenen van zichzelf en is flexibel.
  We leren dus om hulp te vragen als we iets niet begrijpen, we leren te oefenen zonder boos te worden op ons zelf als het even niet lukt. We leren in oplossingen te denken, flexibeler te zijn en fouten te maken.
  We ontwikkelen door Bembem een positieve mindset. Een mindset waarin je wil blijven werken aan jezelf, fouten mag maken, hulp kan vragen en oplossingen kan bedenken.

  Hierbij geven we graag uitleg over het verschil in een groei-mindset en een vaste-mindset.

  Een vaste-mindset gaat ervan uit dat een kwaliteit een gegeven is en niet meer te ontwikkelen is, zoals bijvoorbeeld een IQ. Een kind kan denken: je bent slim of je bent niet slim. Deze mindset kan een enorme faalangst creëren.
  Een groei-mindset houdt in dat je er vanuit gaat dat je kwaliteiten kunt ontwikkelen door er moeite voor te doen. Een kind met een groei-mindset, kan beter hulp vragen, mag fouten maken, wil graag leren en gelooft in het oefenen. Een kind met een groei-mindset geeft niet op, zet zich in en leert van fouten of feedback.

  Wij gunnen het kinderen om anders te leren denken over zichzelf en hun vaardigheden.
  Het is belangrijk om ook thuis een groei-mindset te trainen, want alles wat je als ouder tegen een kind zegt heeft een grote invloed op de vaste-mindset of groei-mindset.
  Het zeggen tegen je kind: ‘jij bent slim’, zal voor een aantal kinderen fijn zijn om te horen, maar voor kinderen met een vaste-mindset is dit juist niet handig om te zeggen. Ze hebben immers al een vaste-mindset en denken dus letterlijk dat hun IQ een gegeven is. Als ze dus een keer een fout maken, zullen ze denken dat ze niet slim zijn ze hebben ten slotte een fout gemaakt.
  Juist complimenten geven op het proces, zal ‘kinderen helpen te groeien. Bijvoorbeeld: ‘wat heb je hard gewerkt’, ‘wat ben je aan het doorzetten’.
  Bij het behalen van een goed cijfer juist zeggen: ‘wat heb je hier hard voor geleerd’, in plaats van: ‘wat heb je een goed cijfer gehaald’ (iets wat doelgericht is).

  Door thuis en op school zoveel mogelijk complimenten te richten op het proces en de weg ergens naar toe, stimuleer je de groei-mindset.

  Hieronder bieden we 2 documenten die gebruikt kunnen worden om een positieve-mindset te trainen en te ontwikkelen.

  De eerste is de Denk Je Zonnestralen poster; laat je kind een complimentje opschrijven waar hij / zij trots op is.

  De tweede is de Groei-Mindset poster; om je als opvoeder eraan te herinneren welke uitspraken goed zijn voor de groei-mindset.

  Ben je geïnteresseerd in wat jouw kind nog meer kan leren van Bembem en welke oefeningen wij hiervoor gebruiken tijdens onze trainingen? Geef je kind dan nu op voor een Lekker In Mijn Vel training en kom kennismaken!

  Print de Denk je Zonnestralen poster uit!

  Print de Groei-Mindset poster uit! 

  Fien is verdrietig

  Fien is verdrietig

  window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag(‘js’, new Date()); gtag(‘config’, ‘UA-122847705-1’);
  Fien wil het zo graag goed doen voor iedereen en ook alles in 1 keer perfect doen. Ze vindt het moeilijk om hulp te vragen en mag geen fouten maken van haar zelf. Ze kan dan enorm teleurgesteld zijn in haar zelf.
  Fien zingt hierover op de eerste cd van de MiniMuzikantjes: “Fien is verdrietig”

  Beluister haar lied op Youtube

   

  https://www.youtube.com/watch?v=sjHNT01t6Kw

   

  Geschreven en gezongen door: Jennie de Weerd
  Componist: Reina Rodina van der Meer
  Illustratie: Heleen Klopper

  Of beluister de liedjes op Spotify
  Of koop de cd

  Creativiteit maakt gezond

  Onze unieke Lekker In Mijn Vel methode werkt met een trainingsplan waar 5 uitgangspunten centraal staan;

  1. Creativiteit maakt gezond
  2. Emotionele intelligentie is waardevol
  3. Intrinsieke motivatie is de beste motivatie
  4. Acceptatie zorgt voor betere omgang met tegenslag
  5. Positieve interactie ondersteunt groei en ontwikkeling

  Ons verhaal bij het eerste uitgangspunt; Creativiteit maakt gezond.
  Creativiteit in welke vorm dan ook (muziek, dans, spel, knutselen) maakt gezond en speelt een ontzettend belangrijke rol in de persoonsontwikkeling van elk kind. Naast dat creativiteit invloed heeft op ontzettend veel ontwikkelingsgebieden, zoals de motorische, de sociale. de intellectuele en de emotionele ontwikkeling, zorgt creativiteit voor positieve energie, plezier en heeft het een verbindende factor. Juist de verbindende factor zorgt voor positieve interacties binnen de klas. Samen met de MiniMuzikantjes (voor de groepen 1 t/m 3) en de StarKidZ (voor de groepen 4 t/m 8) ervaren kinderen de kracht van muziek, dans en spel.

  We zijn dan ook blij met de visies van neuropsycholoog Erik Scherder, zoals ‘Muziek geeft een beter leven’. Naar zijn mening is muziek luisteren en muziek maken op alle denkbare fronten levensbevorderend. Neuroloog Gottfried Schlaug heeft onderzoek gedaan naar het effect van muziek op de ontwikkeling van de hersenen. Zijn onderzoek laat zien dat muziek beluisteren, en vooral zelf muziek maken, enorm bijdraagt aan de ontwikkeling van het empathische vermogen.

  Lees hier meer informatie over onze Lekker In Mijn Vel methode!


  – Kunst maakt gezond – De Dag van het Sprookje –

  – Kunst maakt gezond – De Dag van het Sprookje –

   

  Waarom ‘de MiniMuzikantjes?” wordt mij vaak gevraagd.
  Om deze vraag te beantwoorden op de ‘Dag van het Sprookje’ vind ik passend, want de MiniMuzikantjes wonen in een sprookje!

   

  Door het starten met de MiniMuzikantjes, ben ik gestart met een missie: “Kunst maakt gezond.”
  Met deze missie wil ik zoveel mogelijk kinderen met muziek, dans, theater en voorlezen in aanmerking laten komen.

  Kunst is het vermogen om dat wat in geest of gemoed leeft of gewekt is, op zodanige wijze tot uiting te brengen, dat het kan ontroeren door schoonheid. Kunst is een ambacht dat bedoeld is om de zintuigen te prikkelen – www.enzie.nl

  Doordat ik persoonlijk geloof in de kracht van positiviteit, kwetsbaarheid, innerlijke kracht en het uiten van emoties, wil ik door de toegankelijkheid van de MiniMuzikantjes, dit onder de aandacht brengen en een boodschap meegeven.

  Als volwassene is het fijn om creatief te kunnen denken, te creëren, te experimenteren en het ontwikkelen van nieuwe ideeën. Hoe gaaf is het wanneer je hier als kind al mee begint!
  Wanneer je als ouder, grootouder, docent, leerkracht, tante of oom op jonge leeftijd – Muziek, Dans, Theater en Voorlezen – stimuleert, kunnen kinderen later in hun eigen leven deze 4 belangrijke elementen beter een plek geven. Ze willen dan zelf naar muziek luisteren, dansen, lezen of een muziekinstrument bespelen en kunnen fantaseren.

  De 4 elementen zijn belangrijk voor de stimulatie van fantasie en creativiteit en is een investering in de sociaal – emotionele ontwikkeling.
  Kunst verruimt ook je wereldbeeld; meningen, overtuigingen, normen en waarden en hoe om te gaan met problemen. Kinderen zijn van nature erg nieuwsgierig, ze willen graag alles weten.
  Kunst biedt ook ontspanning. Je kan alles van je af zetten, je wordt vrolijk en je kan lachen. Het doet de echte wereld even vergeten. Je kan wegdromen en avonturen beleven. Zowel lichamelijk als emotioneel, je kan je even terugtrekken. In de maakbare wereld en de prestatiemaatschappij waarin we leven is ontspanning erg belangrijk!

  De MiniMuzikantjes zijn een mooie inspiratiebron voor ouders en kleintjes. Een kind wat elke dag muziek luistert, dans, zingt en wordt voorgelezen, ontdekt, ervaart, voelt, leert, ziet en ontvangt.
  De MiniMuzikantjes zijn er voor peuters: om op speelse en creatieve manier al dingen te leren die ze al wel voelen, maar nog niet kunnen vertellen;
  De MiniMuzikantjes zijn er voor kleuters: om ze op een speelse, creatieve en verbindende manier in aanraking te laten komen met emoties en het uiten ervan;
  De MiniMuzikantjes zijn er voor het schoolgaand kind: om ze te laten groeien & bloeien in zelfvertrouwen, zelfverzekerdheid, zelfwaardering, zelfbewustzijn en zelfregulatie. Om te investeren in verbinding, samenwerking, het uiten van emoties en positief denken.

  Volg de weg van je hart. Echter kan je alleen bij je hart komen als die weg je is geleerd.
  Een ontwikkeling die ik middels KUNST wil stimuleren met De MiniMuzikantjes. Leef vanuit je hart!
  – Dag van het Sprookje –
  Welk boek ga jij vandaag voorlezen?

   

  Mensen die mij op deze weg hierin geïnspireerd hebben:
  Marshall B. Rozenberg & zijn boek ‘geweldloze communicatie’ wil graag geven vanuit het hart, in plaats vanuit schaamte, winstbejag of angst. Het gaat hem om de bedachtzaamheid in woorden: eerlijk en helder zijn, met meer respect en empathie voor de ander. Geweldloze communicatie gaat namelijk over meer dan alléén communiceren. Het gaat over relaties aangaan en op te bouwen die gebaseerd zijn op gelijkwaardigheid, eerlijkheid en empathie.
  Rozenberg geeft aan dat geweldloze communicatie het positieve in ons naar boven brengt, ter vervanging van de negatieve instelling die ons beheerst. Hij geeft aan dat de eerlijkheid, respect, oplettendheid en empathie vanuit de positieve instelling, gebaseerd op gelijkwaardigheid, een wederzijds verlangen aanwakkert om te geven vanuit het hart. Dit geven komt ten goede voor de gever en de ontvanger.
  Degene die ontvangt hoeft zich geen zorgen te maken of iets gezegd wordt vanuit schaamte, winstbejag of angst. En de gever krijgt meer zelfrespect omdat hij bijdraagt aan iemands welzijn.
  Rozenberg omschrijft ook dat de ander deze vorm van communicatie niet hoeft te kennen. Hij omschrijft dat de ander wordt beïnvloed door deze “compassievolle communicatie”.

  Louise L. Hay en haar visie op het leven en de overtuigingen in ons die maken hoe we denken over ons zelf. Haar geloof in positieve affirmaties en werken aan je eigen persoonlijke taal blijft elke dag inspirerend voor mij. “Heb jezelf lief en de ander.” Een liefhebbend mens communiceert effectiever, luistert aandachtig, toont meer respect en geduld en ontvangt meer warmte van de ander.

   

  Op de prachtige tekening is Belle Piano te zien.

  Creatieve en lieve groet, Jennie

  Online oudertraining

  Een oudertraining, online, volledig op maat; voor meer rust en balans thuis!

  Onze online oudertraining richt zich op opvoedingsvaardigheden zoals het bieden van structuur, voorspelbaarheid, kaders, grenzen, consequentheid, maar ook het bieden van positiviteit, verbinding, creativiteit, respect en vriendelijkheid.

  Bij het kennismakingsgesprek kiezen we samen uit welke vaardigheden jullie graag in gecoacht zouden willen worden en dus belangrijk zijn om te oefenen.

  Hoe ondersteunen wij jou als ouder?
  We helpen jou om je kind beter te begrijpen en je leert op welke wijze je grenzen stelt en voorspelbaarheid en structuur biedt. We bieden je de handvatten om thuis te experimenteren, zodat je zelfvertrouwen krijgt. We ondersteunen jou als ouder om meer inzicht en grip te krijgen op de situatie. Je leert hoe je je kind nieuwe dingen kan laten proberen, maar ook hoe je je kind helpt kalmeren als het even niet wil lukken of als je kind boos wordt.

  Wat levert het jullie thuis op?
  Je kind heeft meer zelfvertrouwen
  Je kind weet wat hij kan en waar hij hulp bij kan vragen
  Je begrijpt je kind beter en weet wat hij nodig heeft van jou
  Er is meer rust in huis

  Wil jij ook online oudertraining?
  Neem dan contact met mij, Jennie, op. Dan plannen we een kennismakingsgesprek in!