Theoretische onderbouwing

Met onze training “Lekker In Mijn Vel” richten wij ons op de sociaal-emotionele ontwikkeling en het verhogen van de veerkracht van kinderen door het werken met vijf fictieve figuren, genaamd de MiniMuzikantjes. Elk MiniMuzikantje belichaamt unieke kwaliteiten en uitdagingen, die aansluiten bij verschillende aspecten van persoonlijke en sociale groei.

Samengevat richt de “Lekker In Mijn Vel” training zich op het bouwen van een stevige basis voor kinderen om hun eigen emoties te beheersen, zelfvertrouwen te ontwikkelen, sociale en cognitieve vaardigheden te verbeteren, en op een gezonde manier met uitdagingen en tegenslagen om te gaan.

De training heeft als doel om kinderen positief-realistisch denken aan te leren, waarbij ze leren dat iedereen soms onhandig is, de werkelijkheid accepteren en begrijpen dat verandering inspanning en tijd vereist. Verder worden kinderen aangemoedigd om nieuwsgierig te blijven en hun executieve functies te ontwikkelen zoals flexibiliteit, planning, timemanagement, en doorzettingsvermogen.

Daarnaast wordt er gewerkt aan intrinsieke motivatie, zelfverzekerdheid, en het vermogen om zelf verantwoordelijkheid te nemen. Sociale vaardigheden zoals het onderhouden van vriendschappen en emotionele steun bieden zijn ook centrale thema’s. De training adresseert ook hoe om te gaan met emoties, waaronder verdriet, boosheid, en angst, door middel van emotieregulatie technieken en het ontwikkelen van een betere prikkelverwerking.

Belangrijke thema’s in de training omvatten helpende versus niet-helpende gedachten, het belang van vragen om hulp en fouten mogen maken, zelfreflectie en het aannemen van een groeimindset. Ook wordt er aandacht besteed aan het ontwikkelen van zelfbewustzijn en keuzes maken.

Het theoretische framework 

In de LIMV-methode® zijn de sociaal emotionele vaardigheden van kind én ouder het uitgangspunt. Hierbij heeft KTN zich laten inspireren door Gardner, Salovey en Mayer, Goleman en Alzina.

Gardner met zijn ideeën en onderzoek naar de meervoudige intelligentie. Salovey en Mayer door hun onderzoek naar het belang van emotionele intelligentie. Goleman door zijn aanvullingen op het gebied van de meerwaarde van positiviteit, empathie, motivatie en het reguleren van impulsiviteit. Alzina vanwege de bewoording die hij heeft gekozen voor de sociaal emotionele competenties. Volgens Alzina is de sociaal emotionele intelligentie op te splitsen in 4 sociaal emotionele vaardigheden (Alzina; 2010) en benoemt hij daarnaast levensvaardigheden die zorgen voor een emotioneel welzijn. Met name de ‘levensvaardigheden’ ziet KTN als de perfecte aanvulling op de sociaal emotionele competenties. Ons schematisch model ziet er als volgt uit en wordt als vertrekpunt genomen van de LIMV-methode®. 

Concrete doelen:

1. Emotioneel bewustzijn: de behoefte om jezelf te kennen.
De behoefte om je eigen emoties, gevoelens, gedachten, kwaliteiten, onhandigheden waar te nemen, te herkennen en te benoemen.
2. Emotionele sturing: de behoefte om jezelf te sturen.
De behoefte om op gepaste wijze met eigen emoties en die van de ander om kunnen gaan en impulsen te beheersen. 
3. Zelfmanagement: de behoefte om jezelf te accepteren zoals je bent.
De behoefte om je emoties en gevoelens te accepteren als onderdeel van jezelf en positieve en negatieve eigenschappen van jezelf te kunnen benoemen en accepteren. De behoefte tot zelfstandigheid en reflecteren. De behoefte tot de vorming van een eigen identiteit en gevoelens zoals eigenwaarde, zelfvertrouwen, zelfwaardering en een positief zelfbeeld. 
4. Sociaal bewustzijn: de behoefte tot besef van de ander en omgaan met de ander.
De behoefte tot  emotionele afstemming op de ander; empathie, verbinding, samenwerken, respectvol blijven, verantwoordelijkheid te nemen en een probleemoplossend vermogen.
5. Levensvaardigheden, Mentale veerkracht: De behoefte tot levensvaardigheden waarmee we ons leven op effectieve manier kunnen vormgeven.
De behoefte tot een positieve levenshouding om een mislukking te verdragen. De behoefte tot zelfredzaamheid; weten dat je zelf zeggenschap hebt over de gebeurtenissen in je leven en dat je tegen elke uitdaging die zich aandient bent opgewassen. De behoefte tot realistische optimisme; dat je de sterke verwachting hebt dat ondanks tegenslagen en teleurstellingen over het algemeen alles op zijn pootjes terecht komt. De behoefte tot intrinsieke motivatie; dat niet enkel talent het succes geeft, maar juist de toewijding om dingen vol te houden, met blijvende enthousiasme, discipline, motivatie en doorzettingsvermogen. De behoefte tot hoop, dat je over de wil beschikt en de juiste weg kent om je doelen te bereiken. Dat je doelen stelt die je wilt bereiken en minder snel de handdoek in de ring zal gooien wanneer het tegenzit.