Waarom wij werken met fictieve figuren!

Onze fictieve figuren dienen als inspirerende gidsen in ons programma.
Ze maken de ervaring toegankelijk en plezierig, waardoor kinderen op een speelse manier leren en groeien.

Het werken met onze fictieve figuren is een prachtige toegankelijke benadering. Niet omdat kinderen moeten veranderen, niet omdat we perfect moeten zijn, maar juist omdat we van genieten en beleven gaan groeien! De LIMV en GIMV hebben dan ook een preventieve insteek met een oplossingsgerichte aanpak!

De LIMV en GIMV met de MiniMuzikantjes (voor Peuters, Kleuters en Groep 3) legt de basis voor gezonde sociaal-emotionele vaardigheden en een gezonde leefstijl en kan latere uitdagingen verminderen.


Onze fictieve figuren geven de visie van KTN en de werkelijkheid van het leven weer: niemand is perfect en iedereen is wel eens onhandig. Ook de MiniMuzikantjes en de StarKidZ zijn niet perfect en zijn allemaal onhandig op hun eigen manier. Samen met de fictieve figuren wordt gekeken naar wat een kind wil en kan leren in plaats van wat het niet kan. Zo kan zorg op maat gegeven worden: van pillen (behandelen) –> naar preventie (voorkomen) –> naar amplitie (versterken, eigen regie leren nemen). Bij de LIMV en GIMV met de MiniMuzikantjes ligt de nadruk op preventie en amplitie.

Het externaliseren van gedrag:

Naast dat onze fictieve figuren zorgen dat leren en groeien toegankelijk wordt, is het ook een manier van het ‘externaliseren’ van gedrag. Dit is een benadering in de psychologie die zich richt op het scheiden van een persoon en gedrag. Het doel is om individuen te helpen hun gedrag te bekijken als iets externs van henzelf, waardoor ze meer ruimte krijgen om het te analyseren en erover na te denken zonder zichzelf volledig te identificeren met het gedrag.

Bij het externaliseren wordt het gedrag losgekoppeld van de persoonlijke identiteit. In plaats van te zeggen “Ik ben boos” zou iemand bijvoorbeeld kunnen zeggen “Ik merk dat boosheid opkomt.” Door deze taalkundige verschuiving wordt de persoon niet volledig geïdentificeerd met de emotie of het gedrag, wat kan helpen om afstand te creëren en een meer objectieve kijk op de situatie mogelijk te maken.

Het externaliseren van gedrag kan mensen in staat stellen om bewuster met hun emoties en acties om te gaan, en het kan ook helpen bij het verminderen van schaamte of schuldgevoelens die vaak gepaard gaan met problematisch gedrag. Het opent de deur naar zelfreflectie en maakt het gemakkelijker om positieve veranderingen aan te brengen.

Het externaliseren van gedrag is sterk verbonden met bepaalde therapeutische benaderingen en theoretische kaders, waarvan de meest opvallende het narratieve therapie-gedachtegoed is. Narratieve therapie is ontwikkeld door Michael White en David Epston en is gebaseerd op het idee dat de manier waarop we onze levensverhalen vertellen invloed heeft op ons begrip van onszelf en onze problemen.

Binnen de narratieve therapie wordt externalisatie gebruikt als een manier om problemen te ‘externaliseren’ en ze te beschouwen als iets dat buiten de persoon bestaat. Door deze aanpak kunnen individuen zich ontkoppelen van de negatieve aspecten van zichzelf en een meer actieve rol spelen in het herdefiniëren van hun eigen verhaal.

Het externaliseren van gedrag en problemen wordt ook toegepast in andere therapeutische benaderingen, zoals oplossingsgerichte therapie en cognitieve gedragstherapie. Hoewel de specifieke technieken en terminologie kunnen variëren, delen deze benaderingen het basisidee dat het scheiden van het individu van het probleem kan bijdragen aan positieve verandering en groei. Precies dat is wat we willen!


MiniMuzikantjes post voor THUIS

Daarnaast worden ouders meegenomen in het groeiproces van kinderen en ontvangen ouders wekelijks Post voor thuis, vol ideeën, inzichten en gezinsopdrachten.

Lees hier meer over onze MiniMuzikantjes Post voor THUIS!


Ben je geïnteresseerd in een Lekker In Mijn Vel training, klik dan hier!

Ben je geïnteresseerd in een Gezond In Mijn Vel training, klik dan hier!