Sarcastische en cynische communicatiestijl

De haat liefde verhouding met ‘sarcasme en cynisme’

Geschreven door Jennie.

Dit weekend kwam ik er weer achter: een sarcastische communicatie stijl is erg verwarrend voor mij. Uiteraard weet ik dat sarcasme vaak wordt gebruikt om humor uit te drukken, Maar ik snap het gewoon vaak echt niet. Ja dat bestaat dus: mensen die sarcasme niet altijd snappen?

Veel kinderen snappen sarcasme niet

Wat ik heb met sarcasme (het letterlijk niet begrijpen van deze communicatie stijl) hebben ontzettend veel kinderen. Echt? Ja echt!!!
Veel kinderen snappen sarcasme niet.
Ze doen misschien of ze het snappen, maar ze snappen het niet.

Voor veel kinderen is een sarcastische communicatie stijl onduidelijk, niet open en niet positief.
En dat is toch wat we kinderen juist wel gunnen?
Een duidelijke, open en positieve manier van communiceren.
Zoals het aanmoedigen van open gesprekken, het uiten van oprechte waardering en het geven van constructieve feedback om gewenst gedrag te stimuleren. Dit alles kan een positieve invloed hebben op de emotionele ontwikkeling en het zelfvertrouwen van kinderen.

Een gezin wat ik heb gecoacht

Ik denk even terug aan een gezin wat ik ooit heb gecoacht; een gezin waarin sarcasme gebruikt werd om te communiceren met elkaar.

Na een korte periode van observatie, gesprekken, sessies was het doel voor de ondersteuning vanuit mij snel duidelijk:
–> ik gun dit gezin een positievere communicatie stijl met elkaar.

Een positieve communicatiestijl draagt ​​bij aan het opbouwen van sterke en gezonde relaties, het verminderd misverstanden en conflicten en het creëert een positieve en ondersteunende omgeving

In het traject met dit gezin hebben we ons dan ook verdiept in het ontwikkelen van een positieve communicatie stijl en de redenen waarom een positievere communicatiestijl fijn zou zijn als gezin.

Lees je mee?

Wat is een positieve communicatie stijl nou precies:

Een positieve communicatiestijl is een benadering van communicatie die gericht is op het bevorderen van begrip, empathie, en wederzijds respect. Kenmerken zijn oa:

Oprechtheid:
Communicatie die gebaseerd is op eerlijkheid en authenticiteit, waarbij gedachten en gevoelens op een open en eerlijke manier worden geuit.

Respect:
Het tonen van respect voor de mening, gevoelens en perspectieven van anderen, zelfs als ze verschillen van elkaar.

Empathie:
Het vermogen om je in te leven in de gevoelens en standpunten van de ander, en om hier begripvol op te reageren.

Positieve bekrachtiging:
Het geven van positieve feedback en aanmoediging om gewenst gedrag te stimuleren en te versterken.

Duidelijkheid:
Het helder en direct communiceren van boodschappen, zonder dubbelzinnigheid of verwarring.

Constructieve feedback:
Het geven van feedback op een constructieve en ondersteunende manier, met als doel de ander te helpen groeien en ontwikkelen.

De negatieve effecten van sarcasme

In de wereld van de opvoeding van kinderen, speelt de manier waarop we met hen praten een cruciale rol in hun ontwikkeling.
Sarcasme, hoewel vaak als onschuldig beschouwd, kan ook echt negatieve effecten hebben op kinderen.

1. Verwarring en Misinterpretatie:

Kinderen begrijpen vaak de subtiele nuances van sarcasme niet en kunnen het letterlijk nemen, wat leidt tot verwarring en misinterpretatie van hetgeen wordt gezegd.
Dit kan leiden tot een gebrek aan vertrouwen in communicatie met volwassenen en het verminderen van de effectiviteit van bijvoorbeeld een ‘disciplinaire maatregel’.

2. Vermindering van Zelfvertrouwen:

Constant sarcasme kan het zelfvertrouwen van een kind aantasten. Het herhaaldelijk ontvangen van sarcastische opmerkingen kan ervoor zorgen dat een kind zich dom, incompetent of niet serieus genomen voelt, wat een negatief effect kan hebben op hun zelfbeeld en zelfvertrouwen. Met sarcasme houdt je weinig rekening met de gevoelens van anderen.

3. Verminderde Empathie:

Sarcasme kan de empathie van kinderen verminderen doordat het de nadruk legt op cynisme en spot in plaats van begrip en mededogen. Dit kan leiden tot een gebrek aan empathisch vermogen en problemen in sociale interacties met leeftijdsgenoten.

4. Negatieve Invloed op Relaties:

Het gebruik van sarcasme in de ouder-kindrelatie kan de band tussen ouder en kind schaden. Kinderen hebben behoefte aan een veilige en ondersteunende omgeving om zich emotioneel te ontwikkelen, en constant sarcastisch zijn kan deze verbondenheid ondermijnen.

Bewustzijn

Ben jij je bewust van de manier waarop jij communiceert?
Als ouders maar ook als professional?

Want kinderen zijn sponsen, ze leren door observatie en imitatie.

En is de sarcastische manier van communiceren wat jij hun wilt meegeven in het leven?

Woorden uit mijn hart

Deze woorden schrijf ik, niet omdat ik vind dat sarcasme er niet mag zijn. Uiteraard hoort het bij het leven. Maar ik schrijf dit omdat het desbetreffende gezin geen idee had van hun manier van communiceren. En ook hadden ze geen idee welke invloed dit had binnen de sfeer thuis.
Wellicht denk jij nu wel: he dit is iets waar ik veel aan heb als ouder of gaan je ogen open voor net dat ene gezin wat je helpt maar niet precies de vinger legt op waardoor het nou steeds misloopt thuis.

Ik schrijf dit dus ook niet omdat ik het als opvoeder allemaal fantastisch doe. NEE, opvoeden is elke dag een puzzel en met reflecteren maken we soms nieuwe of andere keuzes, waardoor we eigenlijk stoppen met wat niet werkt en doorgaan met wat wel werkt. Met mijn woorden probeer ik mensen te inspireren om te reflecteren en wellicht na te denken over dingen binnen de opvoeding.

Nog steeds ben ik mega trots op dit gezin, die deze verandering durfden aan te gaan ?