Tarieven en vergoedingen

Betaling

  • Bij een losse sessie wordt de factuur achteraf gefactureerd. De factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum betaald te worden.
  • Bij een geheel traject of een groepstraining wordt de factuur vooraf gefactureerd. Deze factuur dient betaald te worden voordat het traject of de training start.


Annuleren van een afspraak
Om zo prettig mogelijk met elkaar samen te werken, is het voor ons fijn wanneer afspraken minimaal 24 uur van tevoren telefonisch (bellen/whatsapp) af worden gemeld, is dit niet het geval ben ik helaas genoodzaakt de kosten in rekening te brengen.

Worden onze trainingen vergoed?

  • Vanuit de jeugdwet, de gemeente: ja en nee. Helaas worden onze trainingen niet door elke gemeente vergoed, vanwege de hoeveelheid contracten die er zijn binnen de gemeente met zorgverleners. Vraag dit dus even na bij jouw gemeente!
  • Vanuit de jeugdwet-PGB: elke gemeente kan een PGB budget aanboren voor zorg op maat trajecten. Bespreek met jouw wijkteam, buurtteam, gemeente, welke mogelijkheden hiervoor zijn.

Specifieke zorgkosten

Wanneer u zorgkosten maakt, kunt u bepaalde kosten aftrekken bij uw Belastingaangifte. Dit worden specifieke zorgkosten genoemd. U mag alleen het deel van de kosten aftrekken waarvoor u geen vergoeding ontvangt van de zorgverzekering.  

Er is een mogelijkheid om de kosten van een kindercoach deels af te trekken. Dit kan onder de noemer ‘Extra gezinshulp vanwege ziekte of invaliditeit’. Hiervoor is een voorschrift van een (huis)arts of paramedicus noodzakelijk. Voor meer informatie over het aftrekken van zorgkosten kunt u terecht bij de Belastingdienst